Svenska Elkedjan väljer dizparc

”Om man bara är ute efter hårdvara finns det många aktörer som kan erbjuda sina tjänster. För oss räcker det dock inte med att bara köpa nya servrar, vi behöver en långsiktig nära partner som kan stötta, utmana och driva vår digitaliseringsresa”
kommenterar Magnus Kroon, vd på Svenska Elkedjan.

Närhet och kompetens avgörande

Svenska Elkedjans egna resurser inom IT är begränsade. Utvecklingen går dessutom fort och det är i praktiken omöjligt för en mindre IT-avdelning att hålla sig uppdaterad och överblicka de utmaningar och möjligheter som finns.

”Med dizparc som samarbetspartner får vi säker tillgång till hög kompetens, både inom hård- och mjukvara men även i frågor som rör drift, verksamhetsutveckling och digitalisering. Det är också viktigt att dizparc finns i Anderstorp där vi har vårt kedjekontor och logistikcenter. Samtidigt finns de på flera orter där vi har verksamhet. Det förenklar samarbetet och gör att bred och djup IT-kompetens alltid finns inom räckhåll”
fortsätter Magnus Kroon. 

Inget utrymme för nertid

Vid Svenska Elkedjans centrallager i Anderstorp hanteras varje dag tre till fyra tusen orderrader.

”Vår verksamhet bygger till stor del på tillgänglighet och att vi kan förenkla såväl medarbetarnas som kundernas vardag. För att matcha det behovet behöver vi en mycket stabil IT-miljö 24/7. Ett konkret exempel är att materialbeställningar som görs före klockan 17.00 ska vara klara för utleverans 07.00 nästa dag. Det klarar vi bara med tillgängliga och stabila IT-system”
avslutar Magnus Kroon.        

Svenska Elkedjans nya IT-plattform bygger på servrar och lagringsenheter från Dell.

Camilla Erixon

Mediakontakter