<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
HÅLLBARHET

Vårt hållbarhetsarbete

För oss på Dizparc finns inga genvägar och vi är måna om att leva som vi lär. Tillsammans har vi gjort vår läxa, kavlat upp ärmarna och gjort hållbarhet till ett centralt och gemensamt strategiskt mål för såväl ägare, ledning som våra lokala verksamheter.
eye-icon-1

Dizparcs Hållbarhetsvision

Vi skapar digitala lösningar som hjälper små- och medelstora företag och organisationer att bidra till en mer hållbar framtid

Allt börjar med en gnista

Vår målsättning kopplar an till samtliga tre perspektiv på hållbar utveckling och vi binder samman sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i alla led. För att göra våra målsättningar mer levande och på ett tydligt och transparent sätt svara upp mot våra intressenters förväntningar levererar vi ett antal outputs som ger en tydlig bild av den påverkan, positiv som negativ, som vår verksamhet har utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Våra mål och ambitioner bygger på en ständig växelverkan mellan ett centralt och lokalt engagemang där hållbarhetsarbetet är högt prioriterat på såväl ledningens, kundernas som våra medarbetares agendor. Tillsammans strävar vi efter att framtidssäkra vår affär och leverans för att kunna agera innovativt, ansvarsfullt och långsiktigt för en mer hållbar värld. 

För att hållbarhetsarbetet ska bli framgångsrikt krävs både engagemang och förankring ute i verksamheten. Som ett komplement till vårt koncernövergripande arbete har vi därför valt att utse hållbarhetsansvariga på alla våra dotterbolag med en gemensam passion för området och en vilja att driva frågor kopplat till hållbarhet på lokal nivå. 

Gruppen är fokuserad på att hitta kreativa och effektiva mål och aktiviteter för att på bästa sätt bidra till att nå våra högt ställda koncernövergripande mål.

Våra övergripande initiativ pågår primärt inom områden som:

  • Definition och dokumenterade kulturella principer och en tydlig vision för vilken typ av bolag vi vill vara
  • Etablerade mätvärden för att förstå effekter kopplade till hållbarhet och vilka förändringar vi bör göra löpande
  • Årsbokslut och hållbarhetsplaner från alla bolag 
  • Lokala och centrala aktiviteter och mätpunkter som kopplar till vår övergripande hållbarhetsvision

Dizparc och Agenda 2030

Precis som många andra verksamheter har vi på Dizparc valt att linjera vårt hållbarhetsarbete med FN:s Globala mål. Av de totalt 17 målen har vi valt ut 4 mål baserat på områden som vi bedömer att vår verksamhet kan åstadkomma störst skillnad inom på ett effektivt och trovärdigt sätt.

health

Mål 3

God hälsa och välbefinnande

Vi strävar efter att vara en “drömarbetsgivare” som attraherar, engagerar och utvecklar våra medarbetare varje dag.

equality

Mål 5

Jämställdhet

Vi strävar efter att skapa jämställda arbetsplatser och rekryterar kompetensbaserat med balans i till exempel köns- och åldersfördelning, lönenivåer och utbildningsmöjligheter.

sustainable-consumption

Mål 12

Hållbar konsumtion och produktion

Vi strävar efter en hållbar livscykelhantering av alla IT-produkter och kvalificerar våra leverantörer och samarbetspartners i syfte att säkerställa att vi jobbar mot samma målsättning.

climate-change

Mål 13

Bekämpa klimatförändringarna

Vi strävar efter att minska vår verksamhets koldioxidutsläpp med årliga kvantitativa mål som ledstjärna. Genom att exempelvis erbjuda och utveckla hållbara digitala tjänster uppmuntrar vi våra kunder att agera mer klimatsmart genom förändrade arbetssätt.

Mer inom Hållbarhet

Porträttmontage av Anna och Elin

Artikel

Lika barn leker sällan bäst

Att jämställdhet är en viktig fråga för vårt samhälle råder det ingen tvekan om. Så även för oss på Dizparc.

kvinna kör bil

Artikel

Att resa eller inte resa, det är frågan

De uppenbara fördelar som digitala möten för med sig i både form av miljö- och effektivitetsvinster talar för att de kanske är här för att stanna. Eller?

Kontakta oss om Hållbarhet

Emma Anderberg

Hållbarhetsansvarig (koncernnivå)

Andreas Blåeldh

Koncern VD, Dizparc 

Kontakta oss

Ta en kontakt så hör vi av oss.