<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Pressrelease

Dizparc och Karlstads universitet sjösätter ett nytt forskningsprojekt inom cybersäkerhet

Representanter från Dizparc Secured och Karlstads universitet

Från vänster: Johan Nilsson, VD Dizparc Secured, Leonardo Martucci, Docent i Datavetenskap KAU, Christoffer Widjeback, Affärs- och verksamhetsutvecklare Dizparc Secured, Simone Fischer Hübner, Professor i Datavetenskap KAU, Mattias Beckerle Universitetslektor KAU.

(Karlstad, 27 september 2023) Med en ständigt eskalerande hotbild börjar fler företag och organisationer bedriva ett aktivt cybersäkerhetsarbete och efterfrågan på kompetens inom området ökar stadigt. Nu krokar Dizparc Secured och Karlstads universitet arm och erbjuder en ny tjänst som kombinerar deltidsarbete som cybersäkerhetskonsult med plats på forskarutbildning och en framtida doktorsexamen.

Initiativet genomförs tillsammans med övriga partners inom Forskarskolan i Cybersäkerhet (SIGS-CyberSec), delfinansierad av KK-stiftelsen, och planen är att totalt 8 personer ska bli en del av det 5-åriga program som sjösätts under hösten 2023. Hos Dizparc Secured ser man med förväntan fram emot att få välkomna en ny kollega till sitt team.

“-  Vi som jobbar här har ett genuint intresse för cybersäkerhet och vill bidra till ökad tillgång till kompetens inom cybersäkerhetsområdet för att alla verksamheter, även små- och medelstora, ska ha möjlighet att skydda sig på det sätt som krävs. En pusselbit för att lösa kompetensbristen tror vi är att skapa intresse kring cybersäkerhet som en framtida karriärväg för yngre personer och göra ämnet mer attraktivt. Att börja samarbeta med universitetet ser vi som ett steg i den riktningen och det känns oerhört spännande. Vi har stenkoll på cybersäkerhet och att tillföra ytterligare kunskap från den akademiska världen tror vi kommer att gynna alla parter”, berättar Johan Nilsson, på Dizparc Secured.

Idag är rekryteringen av en ny medarbetare i full gång med planerad anställningsstart i december. En utsedd handledare från Karlstads universitet finns med som stöd på resan och har också stora förväntningar på det kommande samarbetet.

“- Vi kände direkt att Dizparc Secured är rätt bolag att delta i den här satsningen. Utöver att de har helt rätt profil kompetens- och erbjudandemässigt är det positivt att de är lokala vilket ger oss bra förutsättningar att bygga ett starkt samarbete och relation här på hemmaplan i Karlstad. Vi ser fram emot att få djupdyka mer i områden som etisk hackning, pentester, offensiv och defensiv cybersäkerhet, AI och Machine Learning tillsammans och utveckla nya verktyg och tekniker”, menar Leonardo Martucci, universitetslektor och docent på Karlstads universitet.

För Karlstads universitet innebär initiativet en spännande möjlighet att korsbefrukta forskning med näringslivet inom ett högaktuellt ämnesområde. Under senare år har Karlstad och Värmland i stort börjat utvecklas till en säkerhetshub där många olika initiativ pågår, inte minst kopplat till MSB:s närvaro och olika samarbeten med vårt grannland Norge.

“- Cybersäkerhet är viktigt för samhället i stort och vi måste kunna säkerställa att olika kritiska samhällsfunktioner fungerar, framförallt i tider av krig och politiska kriser. Utöver att skydda oss mot attacker behöver vi också jobba med att öka förtroendet i samhället för att system är säkra och fungerar. Med vårt initiativ hoppas vi kunna vara med och bidra till just det”, avslutar Simone Fischer-Hübner, Professor, Karlstads universitet samt chef och projektkoordinator för director and project SIGS-CyberSec Forskarskola.

Kontakt

Johan Nilsson, Dizparc Secured
johan.nilsson@dizparc.se

Leonardo Martucci, Karlstads universitet
leonardo.martucci@kau.se

Simone Fischer-Hübner, Karlstads universitet
simone.fischer-huebner@kau.seLåter det här som en spännande möjlighet för dig

Tveka inte att söka tjänsten som Cybersäkerhetsspecialist och industridoktorand redan idag!

Till annonsen