<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
VÅRA TJÄNSTER

Robotic Process Automation

De flesta verksamheter har en eller flera manuella processer som är tidsödande och rutinmässiga och ofta uppfattas som tråkiga av företagets medarbetare. Samtidigt kräver de flesta verksamheter idag viss administrativ handpåläggning, oavsett om det handlar om rapportering eller datainsamling.

Frigör tid för utvecklingsfrågor

RPA kan hjälpa ditt företag att frigöra dina medarbetare från de mer repetitiva och tråkiga arbetsuppgifterna, och istället frigöra deras tid att arbeta med mer utvecklande frågor, vilket är positivt för såväl företaget som för medarbetarna. Genom RPA minskar vi också risken för den ”mänskliga felmarginalen”, vilket också är till fördel för ditt företag.

RPA robotar kan liknas vid en ”digital kollega”, där din digitala kollega tar hand om manuella, administrativa processer såsom till exempel;

  • Inom HR; On/off boarding av medarbetare, löner och tidrapportering
  • Kundtjänst – korta ledtider för kunder, 24/7, chatbot
  • Registerhantering – CRM, lager, underhålla register, propagera, validering, migrering
  • Digitala tjänster – Koppla e-tjänster mot verksamhetssystem
  • IT – Integrationsplattform, övervakning, hantera användare, testautomation

RPA är en programvara som installeras ovan på befintliga system och styr datorn genom de mänskliga gränssnitten som tangentbord, mus och skärm. Det går fort att lära upp en robot att utföra de arbetsuppgifter som den behöver göra och enkla att övervaka, och vid behov ändra, att de gör rätt. RPA är ett nytt alternativ för att förbättra produktiviteten och första steget för en verksamhet att implementera kognitiva tjänster och Artificiell intelligens.

Genom att införa RPA ökar ni flexibiliteten för ert företag, ni kan skala upp och ner kapacitet vid behov. Ni frigör också tid för era medarbetare att arbeta med mer utvecklande arbetsuppgifter. Roboten är också tillgänglig 24/7, hela året, samtidigt som den säkerställer att processerna i företaget är konsistenta och minimerar ojämna resultat.

Dizparc kan stötta ert företag genom hela processen, från analys – kartläggning och design till utveckling, test och stabilisering. Vi är med och utbildar företagets egna medarbetare och hjälper till att etablera en fungerande organisation för att vidareutveckla och förvalta er lösning. Dizparc erbjuder också möjligheten till ”RPA som tjänst” för de företag som föredrar det framför att ha lösningen inhouse.

Med RPA skapas möjligheter för ert företag att ta nästa steg i sin digitala utveckling.

 

En kombination av teknik och verksamhetsförståelse

På Dizparc har vi en gedigen verksamhetskompetens som i kombination med vårt digitala kunnande inom RPA kan bidra till att effektivisera processerna på ert företag genom införande av RPA.

Våra konsulter kan stötta ert företag genom hela processen, från analys – kartläggning och design till utveckling, test och stabilisering. Vi är med och utbildar företagets egna medarbetare och hjälper till att etablera en fungerande organisation för att vidareutveckla och förvalta er lösning. Dizparc erbjuder också möjligheten till ”RPA som tjänst” för de företag som föredrar det framför att ha lösningen inhouse.

headway-jfR5wu2hMI0-unsplash

Kontakta våra experter

Anna Nabb

Dizparc Umeå

Stefan Nohammar

Dizparc Jönköping

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.