<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
hjärtformat lås hänger på snöre

Integritetspolicy

Vi på dizparc värnar om den personliga integriteten och arbetar därför aktivt och strukturerat för att behandla personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

I denna integritetspolicy förklarar och förtydligar vi hur dizparc som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter som besökare och användare på vår hemsida. Genom att besöka och använda vår hemsida godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Om du har synpunkter på hur dizparc behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som levande individ. Antingen en ensam uppgift eller uppgifter som tillsammans med andra personuppgifter kan identifiera dig som privatperson.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

På vår hemsida samlar vi in dina personuppgifter när du registrerar dig för våra event och kurser, skickar in en ansökan eller kontaktar vår support genom att fylla i ett formulär. Dessa personuppgifter behandlar vi på de lagliga grunderna samtycke, avtal och intresseavvägning.

Cookies

Vi använder ett tredjepartsverktyg för att samla in anonymiserad och aggregerad data om er användning av våra tjänster. Detta verktyget använder sig utav “cookies”. Den insamlade datan används för att förbättra våra tjänster, utveckla ny funktionalitet, och skapa marknadsföringsmodeller.

Varför behandlar vi personuppgifter?

dizparc behandlar personuppgifter på hemsidan i syfte att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som registrerad. Därutöver kan de även komma att användas för att förbättra vår kommunikation, genom att lämna relevant information om marknadsföring och om våra event och tjänster till dig. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår då du till exempel väljer att kontakta oss via formulär på hemsidan. Dessa uppgifter använder vi för att på bästa sätt kunna hantera din förfrågan. Vi samlar även in personuppgifter från vår hemsida för att kunna undersöka användarupplevelsen.

E-post

Då vi tar emot e-post från dig behandlas personuppgifterna du ger ifrån dig på den lagliga grunden intresseavvägning, samtycke och avtal. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter som e-post utan dessa gallras bort i enlighet med vår gallringspolicy.

Event och kurser

Denna behandling utförs på de lagliga grunderna samtycke och intresseavvägning. Då du lämnar ut dina personuppgifter i samband med en anmälan till våra event och kurser behandlar vi dem för ändamålet att kunna administrera din anmälan samt kontakta dig före och efter eventet. Dessa uppgifter kan även komma att användas för marknadsföring.

Då du deltar på våra event och kurser kan vi komma att fotografera och filma. Materialet kan användas på webben eller i annat kommersiellt material.

Du kan när som helst begära att vi tar bort dina personuppgifter genom att kontakta oss på info@dizparc.se

Hur länge vi sparar dina personuppgifter?

Den personliga information vi samlar in om dig behandlar vi endast så länge den är relevant efter det syftet som den först samlades in för. Då du anmäler dig till våra event eller seminarier kommer vi spara personuppgifterna under 24 månader. De personuppgifter du ger ifrån dig till oss genom att skicka e-post till oss behandlas så länge syftet för behandlingen fortfarande är aktuell. Vi arbetar aktivt med att behandla insamlade personuppgifter i enlighet med upprättad personuppgift- och gallringspolicy.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi på dizparc värnar om den personliga integriteten och därför är dina personuppgifter alltid skyddade hos oss. Vi är ansvarsfulla i vår hantering av personuppgifter oavsett om det gäller våra kunder, anställda, leverantörer eller samarbetspartners.

De personuppgifter vi behandlar utförs efter lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, förändringar, missbruk och förstörelse.

Arbetet med denna finns dokumenterat i en IT- och IT-säkerhetspolicy. Endast tillgängliga för ett begränsat antal personer med en särskild behörighet. Dessa personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Ifall en personuppgiftsincident skulle inträffa har vi en rutin för detta. Vi utför löpande utvärderingar med vårt dataskyddsarbete för att säkerställa att vi lever upp till lagstiftningens krav och genomför förändringar om nödvändigt. Vi har även ett register över de personuppgifter vi behandlar.

Rätten till dig som registrerad

När dizparc samlar in och behandlar dina personuppgifter har du rätt att:

– Begära ett utdrag över de personuppgifter dizparc behandlar samt på vilket sätt de behandlas;

– Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;

– Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att dizparc inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;

– Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och

– När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Vill du begära ett registerutdrag från oss, kan du göra detta kostnadsfritt en gång per år genom att skicka denna undertecknad via e-post till info@dizparc.se.

Ändringar av integritetspolicyn

dizparc förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy när som helst och därför bör du regelbundet besöka denna webbplats för den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss angående vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss per e-post, info@dizparc.se