<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Erbjudande

Business Intelligence

Vi hjälper dig att skapa en effektiv affär. Från data till insikter och beslut med Power!

Alla företag och beslutsfattare arbetar idag med någon form av styrning, men det kan skilja sig åt hur långt verksamheter kommit i att digitalisera styrningen och hur proaktivt arbetet är.

Vi hjälper dig att fatta proaktiva beslut med hjälp av realtidsdata som omvandlats till statistiska modeller. Det innebär att du inte behöver vänta tills det faktiskt blir mörkt att byta ut glödlampan utan vet, tack vare ett beslutstöd, att den snart kommer gå sönder och kan byta ut den precis innan det sker.

När du använder ett välfungerande beslutstöd ökar sannolikheten att du tar korrekta beslut vid rätt
tidpunkt. Det skapar bättre förutsättningar att nå era övergripande mål och genera en större avkastning.

Skapa insikter och beslut från ERP-data

Arbete med beslutsstöd och Business Intelligence kan låta komplext och det viktigaste är därför att inte komplicera saker och ting i onödan. Vårt råd är alltid att börja där er verksamhet är idag och sedan successivt ta nästa steg.

På Dizparc rekommenderar vi att börja med en avgränsad lösning. Använd den data ni redan har tillgänglig exempelvis i ert affärssystem och börja skapa insikter och beslut utifrån den. För att göra det lite lättare har vi skapat paket med olika typer av lösningar som passar olika typer av organisationer.

För att visualisera insikter från er insamlade data använder vi Power BI. Där skapas insikter från ert
affärssystem som presenteras i användarvänliga översiktsbilder i form av rapporter och dashboards.
Allt för att rätt person ska kunna fatta rätt beslut, på rätt plats och vid rätt tillfälle.

Power BI, en del av Microsoft Power Platform och det moderna kontoret

Den moderna arbetsplatsen innebär arbete på kontoret, hemifrån eller någon helt annanstans utan att tumma på varken upplevelse, effektivitet eller tillgänglighet. För det krävs nya verktyg där Power BI är ett av dem. Power BI säkerställer att ni interagerar runt en gemensam bild av hur verksamheten presterar. Med en gemensam syn på företagets olika processer skapas förutsättningar för bättre styrning av verksamheten.

Kompetens inom data lake, Machine Learning och AI

Dizparc har stor erfarenhet av att bygga större datalager då vi ofta använder oss av datasjöar (datalakes). Våra experter kan också stötta inom områden som Machine Learning och AI-projekt. På så sätt finns vi där genom hela beslutsstödsresan för din organisation.

Stämningsbild_9

Vi är experter på beslutsstöd

Beslutsstöd handlar inte bara om att kunna rita grafer och få ihop information. För oss handlar det även om att:

  • Bygga informationsmodeller som stöttar era behov, idag och i framtiden
  • Se till att resan till molnet inte landar i ett nytt ”Excelträsk”
  • Vara bollplank i verksamhetsstyrningsfrågor
  • Förstå era processer samt vara rådgivande i ERP implementationer kopplat till uppföljning och styrning
  • Nå ut med er beslutsstödslösning för den moderna arbetsplatsen i hela er organisation
  • Garantera att ni ligger steget före era konkurrenter genom att sätta upp datasjöar (data lakes) och implementera Machine Learning och AI
  • Agera experter inom projektledning i ert BI-projekt
Med utgångspunkt i din verksamhets behov kan vi erbjuda allt från enklare paket till större Business Intelligence projekt och implementationer. Det viktigaste att komma ihåg är att beslutstöd inte är något du köper, utan något ni som organisation uppnår. För att komma dit behöver ni en rådgivande partner som stöttar utifrån vart ni befinner er på er Business Intelligence resa.

Kontakta oss

Varmt välkommen att ta en kontakt via formuläret så bokar vi ett första inspirationsmöte för att visa vilka möjligheter med beslutsstöd som finns för din verksamhet!

Kontaktpersoner

Anton Lagercrantz

Insikter & Lösningar, Göteborg/Malmö

Elin Petersson

Insikter & Lösningar, Halmstad

Stefan Lundström

Insikter & Lösningar, Umeå

Stefan Rydholm

Insikter & Lösningar, Värnamo

Magnus Nyquist

Insikter & Lösningar, Värnamo

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.