<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
VÅRA TJÄNSTER

Business Intelligence

Vi hjälper dig att fatta proaktiva beslut med hjälp av realtidsdata som omvandlats till statistiska modeller. Det innebär att du inte behöver vänta tills det faktiskt blir mörkt att byta ut glödlampan utan vet, tack vare ett beslutstöd, att den snart kommer gå sönder och kan byta ut den precis innan det sker.

Upptäck mer inom Business Intelligence

Affärssystem

Med gedigen erfarenhet av verksamhetsförståelse och förändringsarbete skapar vi affärssystem som blir en tillgång och bidrar till ökad lönsamhet och konkurrensfördelar.

Generativ AI

Vi hjälper dig att hitta innovativa sätt att använda AI i din verksamhet för ökad konkurrenskraft över tid.

Korrekta beslut vid rätt tidpunkt

Alla företag och beslutsfattare arbetar idag med någon form av styrning, men det kan skilja sig åt hur långt verksamheter kommit i att digitalisera styrningen och hur proaktivt arbetet är. När du använder ett välfungerande beslutstöd ökar sannolikheten att du tar korrekta beslut vid rätt tidpunkt. Det skapar bättre förutsättningar att nå era övergripande mål och genera en större avkastning.

Arbete med beslutsstöd och Business Intelligence kan låta komplext och det viktigaste är därför att inte komplicera saker och ting i onödan. Vårt råd är alltid att börja där er verksamhet är idag och sedan successivt ta nästa steg.

På Dizparc rekommenderar vi att börja med en avgränsad lösning. Använd den data ni redan har tillgänglig exempelvis i ert affärssystem och börja skapa insikter och beslut utifrån den. För att göra det lite lättare har vi skapat paket med olika typer av lösningar som passar olika typer av organisationer.

Från enklare paket till större projekt

Beslutsstöd handlar inte bara om att kunna rita grafer och få ihop information. För oss handlar det även om att:

  • Bygga informationsmodeller som stöttar era behov, idag och i framtiden
  • Se till att resan till molnet inte landar i ett nytt ”Excelträsk”
  • Vara bollplank i verksamhetsstyrningsfrågor
  • Förstå era processer samt vara rådgivande i ERP implementationer kopplat till uppföljning och styrning
  • Nå ut med er beslutsstödslösning för den moderna arbetsplatsen i hela er organisation
  • Garantera att ni ligger steget före era konkurrenter genom att sätta upp datasjöar (data lakes) och implementera Machine Learning och AI
  • Agera experter inom projektledning i ert BI-projekt
Med utgångspunkt i din verksamhets behov kan vi erbjuda allt från enklare paket till större Business Intelligence projekt och implementationer. Det viktigaste att komma ihåg är att beslutstöd inte är något du köper, utan något ni som organisation uppnår. För att komma dit behöver ni en rådgivande partner som stöttar utifrån vart ni befinner er på er Business Intelligence resa.

Power BI för en bättre styrning av din verksamhet

För att visualisera insikter från er insamlade data använder vi Power BI. Där skapas insikter från ert affärssystem som presenteras i användarvänliga översiktsbilder i form av rapporter och dashboards. Allt för att rätt person ska kunna fatta rätt beslut, på rätt plats och vid rätt tillfälle. Power BI säkerställer att ni interagerar runt en gemensam bild av hur verksamheten presterar. Med en gemensam syn på företagets olika processer skapas förutsättningar för bättre styrning av verksamheten utan att tumma på varken upplevelse, effektivitet eller tillgänglighet i tider när vi har en allt mer hybrid arbetsvardag. 

Kvinna som deltar i workshop

Vi är också vassa på

checkbox

Data lakes

checkbox

Machine Learning

checkbox

AI

Just nu erbjuder vi

Cafe_work

Dizparc Data Analytics Package

Fatta snabba, korrekta och datadrivna beslut med Microsoft Business Intelligence-plattform. Kom igång snabbt med stöd av vår kostnadsfria workshop!

 

I vår workshop ingår:
 Analys av din organisations behov, diskussion kring uppföljning och rapportering samt identifiering av möjliga lösningar
 Enklare kartläggning av era behov som indikerar hur ni kan börja jobba mer datadrivet

Kontakta våra experter

Anna Nabb

Dizparc Umeå

Stefan Rydholm

Dizparc Värnamo

Jonas Carlberg

Dizparc Göteborg/Malmö

Elin Petersson

Dizparc Halmstad

Dag Johansson

Dizparc Linköping

Från idé till verklighet

Händer inom Business Intelligence

Webinar_ SoMe_IKON

Webinar

Så skapar du en datadriven organisation

Vi lever i en värld där information blir en allt viktigare faktor för att fatta beslut och att förstå samband mellan olika yttre förhållanden. Ta del av våra experters bästa tips på hur du kan sluta "killgissa", börja fatta datadrivna beslut och skapa värde för din organisation!

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.