<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gnista

Lika barn leker sällan bäst

Anna_Elin_montage_liten

Att jämställdhet är en viktig fråga för vårt samhälle råder det ingen tvekan om. Så även för oss på Dizparc. Jämställdhet finns med som ett av 17 prioriterade hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030 och på ett globalt plan kan vi konstatera att jämställdhet mellan män och kvinnor är en förutsättning för att en hållbar och fredlig utveckling i vår värld. Men hur kan vi tänka i vår vardag för att stötta en utveckling mot ett mer jämställt samhälle? Vad kan vi göra i det lilla som får en faktisk påverkan i det stora och bidrar till en successiv förändring? Just den typen av frågor ställde vi på Dizparc oss då vi satte oss ner för att utforma våra hållbarhetsmål för bolaget och vi bedriver idag ett aktivt arbete med att nå våra högt uppsatta mål. 

Dizparc är stolta över att ha många kvinnliga medarbetare och ett flertal kvinnliga VD:ar i våra lokala bolag. Några som är drivande i detta arbete är våra entreprenörer Elin Petersson och Anna Nabb som axlar VD-rollerna för Dizparcs kontor i Halmstad respektive Umeå. De identifierar tillsammans tre viktiga ingredienser som bör finnas med då ledare bygger sin verksamhet med ökad jämställdhet som mål.

Ingrediens #1: Inspirera fler kvinnor att bli en del av
vår framtidsbransch

Vägarna till yrket kan se olika ut och det gäller att fånga upp och inspirera kvinnor i olika skeden i livet och karriären att få upp ögonen för branschen. En del kanske väljer en digital utbildning från start medan andra väljer att göra ett karriärbyte senare i livet. Anna och Elin är två goda exempel på att vägar till roller inom IT-branschen kan se olika ut och vara mer eller mindre raka.

“- För mig var det inte alls självklart att jag skulle hamna i IT-branschen överhuvudtaget. Jag har nog alltid varit lite av en äventyrare som ville se världen och direkt efter skolan började jag resa och jobba perioder utomlands för att upptäcka den. Min första kontakt med IT-branschen fick jag genom ett jobb som försäljningschef. Efter en spännande satsning på eget bolag inom gravidkläder har jag nu glädjande hamnat i branschen igen i rollen som VD”, berättar Elin.

“- Min resa in i IT-branschen har nog varit lite mer rak, men också bjudit på vändningar och möjligheter som lett till nya spännande vägval under resans gång. Efter min utbildning till medieingenjör i Umeå började jag först att jobba som utvecklare i Stockholm för att sedan vända hemåt till Umeå och bli projektledare på en mindre byrå. Jag lämnade byråvärlden för universitetsvärlden i några år och jobbade först som lärare för att sedan bli ansvarig projektledare för bygget av Umeå Universitets nya webbplats. Det projektet gav mersmak och jag sökte mig sedan tillbaka till byråvärlden igen där jag via roller som projektledare och teamchef slutligen landat i min nuvarande VD-roll på Dizparc”, fortsätter Anna.

Både Elin och Anna delar bilden av att den ojämna fördelningen av män och kvinnor i bransch till stor del bottnar i skillnaderna i ansökningstalen till IT-utbildningarna och att det är viktigt att rikta insatser mot att ytterligare skynda på utvecklingen för fler kvinnliga sökanden.

“- Vi behöver tillsammans som bransch bli bättre på att inspirera fler tjejer att söka sig till utbildningar inom IT genom att visa på goda exempel och uppmuntra till att söka sig till den roliga, utvecklande och spännande framtidsbransch vår bransch faktiskt är”, menar Anna.

Anna Nabb, VD, Dizparc Umeå.

“- En viktig del för att locka tror jag är att visa på att vi är en jämställd bransch, inte bara på pappret utan också i verkligheten. Vi behöver visa på att kvinnor och män är lika representerade även i ledande positioner där beslutsfattandet sker och kratta så att alla får samma förutsättningar. Med det sagt handlar det självklart inte om någon kvotering utan om att få till en kultur där alla har lika villkor och samma möjligheter att bygga en spännande karriär”, betonar Elin.

“- Jag håller helt med och skulle aldrig vilja känna att jag fått min roll för att jag är kvinna, utan helt enkelt för att jag har rätt kompetens, personlighet och erfarenhet”, inflikar Anna.

Ingrediens #2: Skapa en inkluderande kultur som ökar jämställdheten på sikt

Utöver att arbeta aktivt med att attrahera fler kvinnor till branschen krävs också ett aktivt ledarskap för att skapa en inkluderande kultur som gör att de som väljer en karriär i branschen också blir långsiktiga i den.

“- Vi som ledare måste aktivt verka för att se till att alla typer av erfarenheter värderas lika högt och att vi undviker någon slags elitistiskt tänk där alla måste vara stöpta i samma form. Det är ju mångfalden som är nyckeln till allt och det är ett tänk som vi både behöver jobba mer med i vår egen organisation, men också trumma in i våra kundsamarbeten så att det smittar av sig även där”, säger Elin. 

“- Som ledare behöver vi vara goda förebilder och vara engagerade i att bygga en kultur där både kvinnor och män får förutsättningar att växa. Jag inspireras mycket av andra kvinnliga förebilder som vågat leda vägen och hoppas att mitt sätt att vara kan bidra till att inspirera andra kvinnor att växa in i sina roller också. Jag har aldrig trott på att sätta sig ner och ge upp, utan alltid försöka behålla en tydlig drivkraft och “flow” framåt, vara både lite orädd och modig, men också att våga lita på sin egen kapacitet ”, fortsätter Elin.

“- Ja, att våga tror jag också är a och o för att lyckas nå sina mål. Parallellt med det måste du ju kort och gott vara beredd att "göra jobbet" och ge lite extra. Jag har alltid valt att aktivt lyssna på min magkänsla och gå på den. Som tur är har den oftast sagt till mig att tacka ja och testa nya saker. Även om jag stått inför tuffa utmaningar har jag alltid litat på att allt löser sig och tagit chansen när jag fått den. Jag har aldrig drivits av titlar utan alltid valt att jobba med det som känns kul. Så allt det sammantaget skulle jag nog säga är viktiga ingredienser i ett framgångsrecept som jag hoppas att jag kan vara en inspirationskälla för andra att följa”, fyller Anna i.
 

“- Allra viktigast är kanske egentligen att alltid utgå från sig själv och se till att stärka sig själv så mycket att det går att stå stadigt oavsett hur vindarna blåser. Jag upplever till exempel att mitt intresse för yoga hjälpt mig att bli mer klar i tankarna så att jag kan fatta beslut som är både kloka och förankrade i det jag själv tror på”, säger Elin.

Ingrediens #3: Bygg en modern konsulttjänst som speglar vårt samhälle

En tredje ingrediens i ett aktivt jämställdhetsarbete är bygget av en modern konsulttjänst som tillhandahåller tjänster som speglar hur vårt samhälle och omvärld faktiskt ser ut. 

“- Som ledare för ett IT-bolag går det inte att blunda för att vår omvärld förändras i en rasande takt och att vi måste förändras i takt med den om vi ska fortsätta att kännas relevanta. Vi kan inte leva i tron att vi kommer att ha samma beställare av våra tjänster om 10 år som vi möter idag. Våra kunder är också på en resa mot att modernisera sig som innebär att de blir mer pålästa som beställare och glädjande får en ökad andel kvinnor i beslutspositioner som ställer krav på att vi som konsultbolag känns moderna, jämställda och fräscha att jobba med”, säger Elin.

Elin Petersson, VD, Dizparc Halmstad.

“- Jag håller helt med, men vill addera ytterligare en aspekt till vårt behov av att spegla hur omvärlden faktiskt ser ut. När vi pratar om jämställdhet behöver det inte alltid begränsas till att handla om bara kön. För mig är det viktigt att vi breddar perspektivet och ser på jämställdhet även utifrån andra parametrar som exempelvis bakgrund, etnicitet, status och utbildningsnivå. Det är först när vi kan blanda alla dessa olika perspektiv och erfarenheter som vi får till jämställdhet på riktigt och speglar det samhälle vi lever i”, fortsätter Anna.

“- Att arbeta med konsulttjänster innebär att vi aldrig är ensamma på tåget. Vi behöver få med oss våra kunder på resan också för att kunna nå framgång på riktigt. Jag tror mycket på att också våga väcka frågan om jämställdhet i dialogen med våra kunder och uppmuntra dem att börja tänka annorlunda och modernt kring frågan” menar Elin.

“- Just i samarbetet med våra kunder tror jag att det är jätteviktigt att vi frontar med både våra kvinnliga och manliga medarbetare och visar på att vi är en jämställd arbetsplats. Vi behöver också vara noga med att få med flera perspektiv i vår leverans. Där har vi som leverantör ett stort ansvar att sätta på oss “jämställdhets-glasögonen” och säkerställa att allas behov tillgodoses i morgondagens digitala tjänster som vi är delaktiga i att skapa”, avrundar Anna.

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att skapa ett mer jämställt Dizparc? Eller är nyfiken på att testa dina vingar i IT-branschen och vill veta mer? Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret.

Kontaktpersoner

Anna Nabb

VD, Dizparc Umeå

Elin Petersson

VD, Dizparc Halmstad

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.