<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Projektledning

Vi ger dig full hävstång med vår kunskap och erfarenhet.

kvinna pratar med annan kvinna framför whiteboard

I dag väljer företag och organisationer allt oftare att organisera sitt arbete i form av projekt. Det främjar många gånger möjligheterna att arbeta mer fokuserat inom ett avgränsat område. Projektformen innebär också en större flexibilitet och skalbarhet. Det kan t.ex. handla om arbete relaterat till införande av nya system och rutiner, genomförande av förändringar eller projekt som innebär en nyutveckling av hela eller delar av verksamheten.

Verksamhetsutveckling med beprövade projektmetoder

På Dizparc har vi kompetensen och erfarenheten som krävs för att hjälpa företag arbeta effektivt med projekt- och förändringsledning. Vi arbetar med agila metoder som Scrum, men även med PPS, en väl utvecklad och etablerad projektmetod som kan användas för såväl större strategi- och förändringsprojekt som mer avgränsade projekt.

Oavsett projektmetod hjälper vi er att ta er i mål inom utsatt tidplan, budget och med ett resultat som möter eller överträffar förväntningarna.

Extern projektledning ofta en framgångsfaktor

Våra projektledare besitter en mångårig kompetens inom såväl renodlade IT-projekt som mer övergripande verksamhets- och förändringsprojekt.

En av de främsta fördelarna med att använda sig av en extern projektledare är att hen inte är färgad av den interna organisationen utan kan se på projektet med ett ”utifrån och in” perspektiv. Det innebär i sin tur att gamla sanningar och invanda beteenden ibland prövas mot nya möjligheter. 

Genom att använda en extern projektledare får du också ta del av en gedigen erfarenhetsbank. Våra medarbetare kan ofta tillföra erfarenheter och kunskap från liknande projekt. Det bidrar till förståelse och god blick för vad som fungerar och vad som riskerar att bli fallgropar. I kombination med närhet, lyhördhet och engagemang i våra kunders verksamhet bidrar det till ett lyckat projektgenomförande.

Vill du veta mer?

Tveka inte att ta en kontakt med oss direkt eller via formuläret!

Kontaktpersoner

Anna Nabb

Dizparc Umeå

Stefan Rydholm

Dizparc Värnamo

Emma Andersson

Dizparc Halmstad

Fredrik Alserin

Dizparc Växjö

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.