<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Artikel

Sluta estimera, justera mera!

Tre personer tittar på en laptop, en antecknar i ett block

Idag kräver ofta goda leveranser en tvärfunktionell process för att vara effektiva och leverera kvalitativa projekt, det här innebär mycket samordning och timing. För att specialister och sakkunniga ska kunna fokusera på sin uppgift är det vitalt att en projektledare finns med längs hela projektet för att säkerställa att alla perspektiv inkluderas.

Tre snabba om värdet en projektledare skapar:

  1. Projektledaren har den holistiska bilden över projektet och säkrar målen. Ur det perspektivet kan den här personen hitta beroenden som ingen annan ser – vilket kan vara avgörande för en kostnadseffektiv process och framgångsrikt resultat.
  2. Följa budget och tidsplan. Inte självförklarande? Okej, för att kunna räkna hem investeringen i ett projekt är budgetefterlevnad ofta vital. Deadlines kan vara helt avgörande då andra händelser, marknadsaktiviteter eller branschhändelser ofta är viktiga ur ett timing-perspektiv.
  3. Single point of contact – som kund eller kollega så har du en person som har koll på alla beståndsdelar i projektet och kan förklara projektets WHY, HOW och WHAT såväl operationellt som till en ledningsgrupp. Värdet det skapar är snabba beslut, snabb onboarding av nya personer och tydlighet under hela projektets gång.

Agilt, Lean, tvärfunktionella team, vattenfall hit- och vattenpölar dit– eller?

 

Det finns många buzz words inom projektledning som må vara utnötta – men det finns skäl till det eftersom dessa olika modeller är otroligt värdefulla om rätt modell matchas till rätt projekt. Låt oss reda ut begreppen:

Lean fokuserar på att optimera processer för att eliminera slöseri i hela värdeflödet och främjar effektivitet. Lean-metodiken betonar främst eliminering av slöseri och att maximera värdet för kunden.

Agilt arbetssätt koncentrerar sig på iterativ utveckling och anpassningsförmåga. Det syftar till att hantera oförutsägbarhet och förändringar i krav som ofta förekommer i projekt.

Vattenfallsmodellen erbjuder en strukturerad och tydlig process med definierade steg. Varje fas har specifika aktiviteter och leverabler, vilket kan bidra till att minska risken för att viktiga moment förbises.

Vi arbetar ofta efter en agil eller lean modell, vissa tror att budgetefterlevnad kan försvåras med dessa metoder men vi kan försäkra er om att så inte är fallet. Vi kan fortfarande arbeta efter en slutbudget som är bestämd, men nya beslut och prioriteringar fattas längs vägen för att optimera resultatet – projektledaren hjälper till med estimat och information om eventuella prisändringar dessa beslut kan innebära, för kunden att besluta om själva eller i samråd med oss. Projektledaren kan även hjälpa till med prioriteringar i det här läget, om något behöver prioriteras ned för att göra plats för nya idéer utan att påverka totala budgeten.

En projektledare är den utvalda att såväl välja en lämplig projektmodell samt att sedan ha en holistisk bild över projektet, såväl vilka mål vi strävar mot som alla viktiga delleveranser i det.

För att våga vara modiga och kreativa i ett projekt så behöver kreatörer och utvecklare känna sig trygga i att det finns ledning som skyddsnät. Projektledaren ser till att alla goda idéer kommer upp, värderas, prioriteras och att vi avgränsar rätt.

Varmt välkommen att höra av dig om du har några funderingar eller behov vi borde prata mer om!

Kontakta oss

Stephanie Svärdström

Digitala Upplevelser

Malin Jönsson

Insikter & Lösningar

Jenny von Sydow

Digitala Upplevelser

Emma Andersson

Digitala Upplevelser

Noelle Axelsson

Digitala Upplevelser

Låt oss ta en fika

Ta en kontakt så hör vi av oss.