<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
VÅRA TJÄNSTER

Cybersäkerhet

Vi tror på att göra digital säkerhet enkel och tillgänglig för alla verksamheter, oavsett storlek, mognadsgrad eller plånbok. Våra erfarna konsulter sätter sig snabbt in i dina vanligaste vardagsutmaningar, identifierar nödvändiga åtgärder och ser till att säkerhet blir ett naturligt inslag i såväl din verksamhets digitala processer som tjänster.

Upptäck mer inom cybersäkerhet

Förstå

Vi identifierar svagheter i din IT miljö eller en tjänst du erbjuder marknaden genom sårbarhetsanalyser och penetrationstester.

Skydda

Vi skyddar din verksamhet från olika typer av hotaktörer med hjälp av prisvärda, skräddarsydda tjänster.

Utveckla

Vi stöttar dig i ditt strategiska cybersäkerhetsarbete och sätter en plan med åtgärder som gör skillnad på både kort och lång sikt.

Vi är säkra på vår sak

Vi har ett holistiskt synsätt på säkerhetsarbete där både cyberstrategi och teknik är viktiga ingredienser. Kombinerar du smarta verktyg som hjälper dig att övervaka och reagera på olika typer av hot med en gedigen cyberstrategi, kontinuerliga tester och utbildning av din användare har du goda förutsättningar att möta den ökade hotbilden på ett bra sätt.

Genom att skapa en robust grund för ditt säkerhetsarbete som svarar upp mot identifierade risker kan du undvika säkerhetsintrång, reducera din digitala affärsrisk och frigöra värdefull tid att investera i din fortsatta digitaliseringsresa.

 

Att arbeta med cybersäkerhet är lite som att springa ett maraton. Det handlar om att lägga upp arbetet så att du får rätt effekt för en rimlig investering och kan vara uthållig över tid. Genom att ta hjälp med rådgivning hela vägen, från en cyberstrategi, till vilka tekniska hjälpmedel du kan använda i vardagen skapar du den grund som krävs för att säkra upp din digitala närvaro.

Vi ser säkerhetsarbete som ett kretslopp där fokus är att hela tiden ligga steget före genom att analysera och förutse eventuella risker och vara redo att vidta åtgärder snabbt när ovälkomna besökare knackar på dörren.

Så här arbetar vi

Illustration

Mobil säkerhet

Vi på Dizparc är experter på cybersäkerhet. Det gäller även för det mobila plattformarna. Läs mer hur vi kan hjälpa er med iOS och Android.

Mer om mobil säkerhet
Kvinna på sten vid havet med mobil i handen

Vi är lite extra vassa på

checkbox

Strategisk rådgivning

checkbox

Övervakningstjänster

checkbox

Penetrationstester

checkbox

NIS2

Just nu erbjuder vi

kvinna skriver på laptop

Dizparc Safe Space

En prisvärd, skräddarsydd tjänst för bolag som vill agera proaktivt i sitt cybersäkerhetsarbete.

 

I vårt paket ingår:

 Identifiering av potentiella säkerhetshot genom övervakningstjänster

 Incidenthantering

 Smarta rapporter

man vid laptop

Dizparc Security Assessment

Vi identifierar potentiella hot och sårbarheter i din IT & Cloud-miljö och förser dig med en konkret handlingsplan som säkerställer att du fokuserar på rätt saker i ditt säkerhetsarbete.

 

I vårt paket ingår:
 Identifikation av svagheter
 Nulägesbedömning och beslutsunderlag

eventlokal

Den förändrade hotbilden i cybervärlden och hur du tacklar den

En kostnadsfri presentation på 1-2 timmar som passar perfekt för en ledningsgrupp eller motsvarande kompetens inom en verksamhet

 

I vårt paket ingår:
 Genomgång av vad den ökade hotbilden kan innebära för er verksamhet
 Förklaring av vad ni behöver tänka på för just er verksamhet

kvinna framför dator

Strategic Cyber Security Assessment

En paketerad projektleverans där vi hjälper er att kartlägga ert nuvarande cyberskydd. Kartläggningen fokuserar inte enbart på teknik utan utvärderar även operationell förmåga och strukturerade arbetssätt. Baserat på vår kartläggning får du en rekommendation och målbild för ert cyberskydd tillsammans med en gap-analys.

moln

Dizparc Cloud Course

Har din nuvarande serverlösning nått sitt bäst-före-datum och hankar sig fram på bekostnad av viktiga områden som driftsäkerhet, effektivisering, säkerhet och compliance? Vårt team hjälper er att snabbt få en skalbar, säker och modern infrastruktur på plats med vårt uppskattade erbjudande Cloud Course.

Från idé till verklighet

Kontakta våra experter

Christoffer Widjeback

Dizparc Karlstad

Peter Löf

Dizparc Jönköping

Dag Johansson

Dizparc Linköping

Magnus Melén

Dizparc Business & Strategy

Händer inom Cybersäkerhet

Kontakta oss

Ta en kontakt så hör vi av oss.