<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
VÅRA TJÄNSTER

Digital Analys

Att förstå användarbeteenden och optimera de digitala upplevelser du erbjuder därefter är a och för att bli framgångsrik i dagens digitala landskap. Digital analys spelar en avgörande roll i utvecklingen av dina kanaler och hjälper dig att få värdefulla insikter och fatta snabba beslut gällande vad som behöver optimeras för att nå ett ännu bättre resultat. 

Ett "growth mindset" leder vägen

Ett digitalt projekt tar aldrig slut och en lösning blir aldrig färdig. Vi hjälper dig att förvalta och förfina dina digitala tjänster och lösningar så att de blir framgångsrika över tid och anpassas utifrån förändrade förutsättningar och trender. Vi kan hjälpa dig med bland annat:

Sökordsstrategi

Ger dig en bild av relevanta sökord och fraser kopplat till söktrender/användarbeteenden som blir vägledande i optimeringen av dina kanalers innehåll.

Search Engine Optimization (SEO)

Optimera din digitala närvaro för sökmotorer i syfte att öka din synlighet, mängden relevant trafik till dina kanaler och säkerställ att du skapar hållbar tillväxt över tid.

Search Engine Marketing (SEM)

Förstärk din digitala närvaro och nå dina prioriterade målgrupper genom köpt annonsering i sökmotorer.

Google Analytics 4

Google Analytics 4 är analysverktyget som ge dig en mer holistisk bild av användarnas beteenden oavsett plattform och underlättar datadrivna beslut.

Från förståelse till tillväxt

Förstå 

Webbanalys handlar i grund och botten om att på djupet förstå dina användarnas beteenden och att använda de insikterna för att anpassa dina digitala kanaler på bästa sätt. Det handlar om att förstå användarmönster, preferenser och utmaningar genom att noga analysera data som antal sidvisningar, bounce rate och konverteringar, men också data kopplad till vilka enheter dina besökare använder sig av eller var de befinner sig geografiskt. 

Optimera

Så snart du fått en förståelse kring hur dina användare agerar är det dags att börja optimera. Att optimera dina digitala kanaler är en resa utan slut och ett så kallat "growth mindset" behöver finnas ständigt närvarande i alla verksamheter som på olika sätt är beroende av digitala kanaler för att kommunicera med sina kunder eller intressenter.

Med data som grund kan du ständigt vässa din digitala strategi, ditt innehåll och användarupplevelsen för att nå dina önskade målsättningar. Genom att använda A/B testning kan du testa olika varianter av exempelvis marknadsföringskampanjer eller konverteringspunkter på en webbplats eller i en e-handel för att se vad som faller dina användare bäst i smaken utifrån ständigt föränderliga preferenser och marknadstrender. 

Skapa tillväxt

Om du jobbar dedikerat och strukturerat med digital analys och optimering ökar du dina chanser att öka din tillväxt avsevärt. Många gånger behöver en digital lösning inte totalt kasseras för att den inte ger dig de resultat du önskat eller hoppats på. Ibland kan små, smarta justeringar baserade på en djupare förståelse för dina användare snabbt leda till bättre resultat.

Full koll på GA4

Vi hjälper verksamheter att komma igång med Google Analytics 4 (GA4) på bästa sätt genom att säkerställa korrekt spårning, tolka och analysera data för djupare insikter, konfigurera avancerade funktioner, felsöka problem och hålla sig allmänt uppdaterade kring den senaste utvecklingen och best practice för både implementering och kontinuerlig användning av verktyget.

man vid dator

Vi är också vassa på

Digital strategi

 

 

Projektledning

 

Implementation

 

Användarutbildning

 

Kontakta våra experter

Filip Berglund

Dizparc Nowadays

Daniel Nilsson

Dizparc Esatto

Martin Tiinus

Dizparc Växjö

Från idé till verklighet

Låt oss ta en kaffe

Kontakta oss så pratar vi mer.