<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
VÅRA TJÄNSTER

Intranät

Ett intranätet är ryggraden i din organisations interna kommunikation och möjliggör ett smartare, effektivare och bättre samarbete i en central plattform där alla medarbetare får tillgång till aktuell information, kan dela resurser och samarbeta kring olika projekt.

Lösningar för den moderna digitala arbetsplatsen

Hos oss på Dizparc har vi en gedigen erfarenhet av att hjälpa våra kunder att utveckla lösningar för den moderna arbetsplatsen. Vi hjälper er att skapa en digital företagskultur som leder till mervärde för hela organisationen – utan krångel. Vi bygger våra skräddarsydda intranät antingen med stöd av den breda funktionalitet som Microsoft 365-sviten erbjuder alternativt på .NET-plattformar som exempelvis Optimizely.

Dizparc WorkHub

Ett modernt, sömlöst och skalbart intranät på Microsoft 365.

Digital arbetsplats med Office 365

En modern arbetsplats med hjälp av verktygslådan i Microsoft 365

Intranätets viktiga roll

I takt med att vårt sätt att arbeta förändras och den fysiska arbetsplatsen ersätts av hybridarbete eller kanske en helt digital tillvaro ökar kraven på en effektiv och inkluderande internkommunikation. Intranätet blir en viktig kanal i upprätthållandet och den fortsatta utvecklingen av er verksamhets kultur och sammanhållning.

Dagens moderna intranät har exempelvis följande syften:

Informations-hub: Intranätet fungerar som en central förvaringsplats för all intern information, dokument, policys och processer. Detta säkerställer att anställda har enkel tillgång till den information de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter effektivt och kan känna sig trygga i att informationen är uppdaterad och aktuell.

Kommunikationskanal: Intranät möjliggör sömlös kommunikation mellan kollegor. Genom funktioner som nyhetsflöde, diskussionsforum och direktmeddelanden kan medarbetare uppdatera varandra, utbyta idéer och samarbeta om projekt i realtid, vilket i sin tur främjar en kultur av öppenhet och teamwork.

Processhantering och arbetsflöden: Intranätet effektiviserar interna processer och arbetsflöden genom att digitalisera manuella uppgifter och automatisera rutinmässiga aktiviteter. Oavsett om det gäller inskick av en ledighetsansökan eller att få tillgång till utbildningsmaterial kan medarbetare utföra uppgifter mer effektivt med ett intranät som stöd, vilket frigör tid för arbete med annat.

 

Internt engagemang: Intranätet kan bidra till att öka medarbetarengagemanget i en verksamhet på en rad olika sätt. Exempelvis genom att användas för presentation av nya medarbetare, undersökningar, feedbackenkäter och andra aktiviteter som ger medarbetarna en röst och får dem att känna tillhörighet och att de är involverade i beslutsprocesser som rör deras vardag.

Historik: Intranätet underlättar kunskapsdelning och överföring av kunskap. Genom funktioner som wikis, kunskapsdatabaser och diskussionsforum kan medarbetare tillsammans dokumentera best practice och samla både ärdomar och expertis så att värdefull kunskap bevaras inom organisationen, även när medarbetare slutar.

Tillgänglighet: Ett ökat distansarbete och flexibla arbetssätt gör att intranät numera spelar en helt avgörande roll för att hålla anställda uppdaterade och informerade, oavsett vilken geografisk plats eller enhet de arbetar från. Molnbaserade intranät möjliggör för medarbetare att få tillgång till information och samarbeta från valfri plats, vilket säkerställer både sömlös kommunikation och produktivitet.

Intranät för den moderna organisationen

Vi hjälper dig att implementera ett framtidssäkert intranät alternativt vässa det du har. Våra erfarna konsulter är experter på skapa intranät för den moderna organisationens behov för att underlätta intern kommunikation, samarbete och kunskapsdelning för ökat engagemang, produktivitet och innovation. 

IMG_användaren i fokus

Relaterade tjänster

Ledningssystem

Samlar verksamhetsinformation för snabbare och bättre beslut. 

E-learning

Smidiga tekniska lösningar för flexibel kunskapsspridning.

Projekthantering

Skapa ordning i dina projekt med smarta samarbetsverktyg.

On- och offboarding

Ge dina nya medarbetare rätt förutsättningar för en bra start.

Just nu erbjuder vi

man vid dator med kaffekopp

Dizparc WorkHub

Ett modernt, sömlöst och skalbart intranät med användaren i fokus.


I vårt paket ingår:

 Paketerad intranätlösning på Microsoft 365 som kan skräddarsys 
 Standardfunktioner för ett modernt intranät

 Tilläggsmoduler, som exempelvis ledningssystem, lösningar för on-/off-boarding, avvikelsehantering

Från idé till verklighet

Kontakta våra experter

Tonie Hartwigsson

Dizparc Jönköping

Lisa Naréus

Dizparc Umeå

Filip Berglund

Dizparc Nowadays

Daniel Nilsson

Dizparc Esatto

Martin Tiinus

Dizparc Växjö

Elin Petersson

Dizparc Halmstad

Händer inom Intranät

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi snarast möjligt.