<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Modern och molnbaserad IT-infrastruktur

Vi skapar en sammanflätad flexibel infrastruktur som kan vara både ”on premise” och molnbaserad.

man som står på bergstopp och blickar ut

På Dizparc har vi stor erfarenhet av att bygga eller sammanfläta flexibel infrastruktur som kan vara både ”on premise” och molnbaserad. Med stabila, skalbara lösningar ger vi våra kunder förutsättningar att snabbt anpassa sin IT-infrastruktur för nya behov och verksamhetsförändringar.

Verksamhetsförståelse skapar bättre infrastrukturlösningar

Idag vet vi också att infrastruktur handlar om mycket mer än hård- och mjukvara. För att lyckas måste man förstå och utgå från verksamhetens behov, vilken information som hanteras och vilka processer som krävs för att hantera informationen rationellt och säkert? Det är också viktigare än någonsin att förstå vem som äger informationen? Hur ska den sparas och uppdateras? Vilka krav ställs på tillgänglighet? Vad säger lagar och regler?

Erfarenhet, kompetens och engagemang

Oavsett om uppdraget är att avlasta eller erbjuda spetskompetens kan Dizparc erbjuda medarbetare med lång erfarenhet, hög kompetens och ett kundfokus över det vanliga. Vi vet också att kunskapen hos våra kunder varierar. Oavsett vilka förkunskaper våra uppdragsgivare har lovar vi att aldrig gömma oss bakom ett tekniktungt resonemang utan istället se till och beskriva nyttan i vardagen.

Gemensamt för våra konsulter är att de alltid eftersträvar långa relationer. Vi vet att vägen dit går via väl utförda uppdrag och ett arbetssätt som bygger på närhet och engagemang. 

Vårt erbjudande inom infrastruktur omfattar bland annat följande delar:

Microsofts plattformar

Vår molnbaserade infrastruktur baserar sig primärt på Microsofts produkter där våra molnbaserade lösningar levereras på molnplattformen Microsoft Azure med tillhörande utbud av applikationer. Vi erbjuder också en rad tjänster kopplade till Microsoft Office 365 där en kombination av lokala (on-premise) applikationer och molntjänster samverkar.  

Arbetsplatstjänster

Vi hjälper dig att skapa en modern digital arbetsplats i molnet med hjälp av Microsoft Office 365 och ökar produktiviteten genom ett smidigare och mer sömlöst samarbete internt och externt.

Nätverksarkitektur

För att vara säker på att resan till molnet leder till att kommunikationen kan ske på ett effektivare sätt både tids- och kostnadsmässigt för din organisation behöver du ha en strategi för den. Genom att se över frågor som vilka målsättningar du har med molnresan, hur den interna kompetensen ser ut och vilka omvärldsfaktorer du behöver ta hänsyn till skapar du en god grund för att utveckla och implementera rätt lösning för just din verksamhet.

Datakommunikation

Vi hjälper dig att skapa en effektivare bearbetning av data som befinner sig både i molnet och on-premise och rådger dig kring val av lagring beroende på volymer för att kunna säkerställa en bra prestanda och kostnadseffektivitet.

Säkerhet

För att skydda verksamheten måste din information i molnet också skyddas. Hos oss på Dizparc finns kunskap och tjänster som skyddar era digitala tillgångar, från nätverk och klienter till applikationer och användare. Våra säkerhetskonsulter identifierar sårbarheter och och hjälper er att lägga en strategi för ett långsiktigt cybersäkerhetsarbete. 

Produktförsörjning

Utöver att designa och implementera en molnbaserad infrastruktur hjälper våra konsulter till med produktförsörjning i form av att skräddarsy ett upplägg med de licenser och tjänster som passar er organisation bäst. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med din molnbaserade IT-infrastruktur? Tveka inte att ta en kontakt med oss via formuläret nedan!

Kontaktpersoner

Johannes Broling

Dizparc Halmstad

Anna Nabb

Dizparc Umeå

Stefan Nohammar

Dizparc Jönköping

Dag Johansson

Dizparc Linköping

Ulrik Mårtensson

Dizparc Värnamo

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.