<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
VÅRA TJÄNSTER

Hållbar digitalisering

Hållbar digitalisering är inte bara en trend utan en strategisk nödvändighet för alla verksamheter som vill skapa värde, driva innovation och framtidssäkra i en snabbt föränderlig värld. Genom att investera i hållbar digitalisering kan du göra kostnadsbesparingar, säkerställa att du följer rådande direktiv och regelverk, främja innovation och tillväxt samtidigt som du så klart bidrar till det kanske viktigaste målet - en mer hållbar framtid.

Upptäck mer inom Hållbar digitalisering

Hos oss på Dizparc har vi hållbarhet högt upp på agendan. Våra konsulter jobbar fokuserat med att lyfta hållbarhetsfrågor inom ramen för våra kundprojekt i syfte att tillsammans med våra kunder innovera fram morgondagens hållbara digitala lösningar.  

Strategi och Affärsutveckling

Vi hjälper dig att skapa strategier för hållbarhetsarbetet och stöttar med både rådgivning och digitalt stöd koppla till hållbarhetsrapportering.

Hållbar digitalisering

Genom att löpande bevaka och undersöka rådande hållbarhetstrender samlar vi på oss kunskap för att hjälpa din verksamhet att skapa större värden.

Fördelar med Hållbar digitalisering

Minskad miljöpåverkan

Genom att digitalisera kan du minska din verksamhets miljöavtryck genom exempelvis minska pappersförbrukning, energiförbrukning och koldioxidutsläpp som vanligen är förknippade med mer analog hantering. Genom att övergå till digitala processer och omfamna miljövänliga teknologier kan din verksamhet bidra på ett positivt sätt i bekämpa de klimatförändringar vi möter.

Kostnadsbesparingar

Att investera i hållbar digitalisering erbjuder betydande kostnadsbesparingar på lång sikt. Genom att effektivisera processer, minska avfall och optimera resursanvändning kan verksamheter sänka sina driftskostnader och förbättra den totala effektiviteten. Hållbara metoder lockar också miljömedvetna konsumenter och investerare, vilket stärker ert varumärke och ökar er konkurrenskraft på marknaden.

Innovation och tillväxt

Ett fokus på Hållbar digitalisering främjar innovation och driver tillväxt. Genom att använda banbrytande teknologier som exempelvis molntjänster, Internet of Things (IoT) och Artificiell Intelligens (AI) kan du utveckla innovativa produkter och tjänster som uppfyller dina hållbarhetsmål, möter marknadens förväntningar och skapar värde över tid. Hållbar innovation kan både öppna upp för nya spännande intäktsströmmar och positionera din verksamhet som ledande inom er bransch. 

Resiliens och anpassningsförmåga

I dagens osäkra värld behöver verksamheter bygga både motståndskraft och anpassningsförmåga. Hållbar digitalisering möjliggör en framtidssäkring av verksamheten genom att identifiera nya sätt att göra saker på. Genom smartare användning av digitala kanaler kan du exempelvis verka för att minska beroendet av fossila bränslen för mindre utsläpp, förändra användarbeteenden till att bli mer hållbara eller göra mer hållbara inköp genom ökad transparens och spårbarhet i dina leveranskedjor. 

Allt börjar med en gnista

Hos oss på Dizparc försöker vi att leva som vi lär och har själva ett aktivt och utbrett internt engagemang kopplat till hållbarhet. Läs mer om hur vi arbetar för att försöka bidra till en mer hållbar värld.

brooke-cagle-FTVT2nfjXXM-unsplash

Vi är lite extra vassa på

checkbox

Hållbarhetsrapportering

checkbox

Hållbar erbjudandeutveckling

checkbox

Hållbar digitaliseringsstrategi

checkbox

Tillgänglighet

Just nu erbjuder vi

moln över stad

Hållbarhetserbjudande

Dizparc erbjuder en helhetsinriktad hållbarhetsansats som börjar med efterlevnad och bygger vidare till konkurrenskraftiga fördelar. 

kvinna som blickar ner på något

Hållbarhetschef som en tjänst

Våra hållbarhetsexperter finns tillgängliga on-demand utifrån det stöd som passar just dina behov.

händer som skriver på dator

Klappir hållbarhetssystem

Klappir är världsledande när det gäller datadrivna hållbarhetsinsatser, med fokus på samarbete genom hela din försörjningskedja. Säkerställ bättre hållbarhetsprestanda med en molnlösning som inkluderar datainsamling och –hantering, tillgångshantering, analys av värdekedjan, redovisning och rapportering.

händer som skriver på dator

Fristående hållbarhetstjänster

Vi hjälper dig med engångstjänster för hållbarhet som exempelvis dubbel väsentlighetsanalys, due diligence-sprint, hållbarhetsstrategi och branschspecifika hållbarhetsprognoser och insikter.

Kontakta våra experter

Filip Berglund

Dizparc Nowadays

Daniel Nilsson

Dizparc Esatto

Magnus Melén

Dizparc Business & Strategy

Händer inom Hållbar digitalisering

Låt oss ta en kaffe

Ta kontakt med oss via formuläret så pratar vi mer.