<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Artikel

Så blir användarna en del i ert aktiva cyberförsvar

team-work

Kan vi bygga bort all cyberrisk med teknik och undvika mänskliga misstag som kan leda till en säkerhetsincident? Det är en intressant frågeställning, och du vet troligtvis redan svaret. I den här artikeln så diskuterar vi vikten av användarmedvetenhet och träning inom cybersäkerhet. Vi orienterar oss i ämnet och ger några smarta tips på hur man bör tänka.

Om vi ägnar oss åt lite korksnifferi och funderar på vad IT egentligen är och vad det är till för så kommer det hjälpa oss en bit på vägen i detta ämne. IT, informationsteknologi, är i grund och botten en teknik för att hantera data digitalt. Tillämpningsområdena av IT har genom decennierna blivit praktiskt taget oändliga där vi idag är i stort sett helt beroende av IT i vår vardag. Bra eller dåligt? Det är en annan diskussion. Men en sak som det kokar ned till är att IT är till för oss användare. Konsumtionen av data i våra IT-system handlar i hög grad om att hjälpa oss människor i vår vardag att lättare komma åt, skapa ny eller dela med oss av information. Det här innebär också att mänsklig interaktion med IT-system är ganska självklar, men den är inte helt oproblematisk.

Det mänskliga elementet: Den svagaste länken

Trots den explosionsartade teknikutvecklingen fortsätter människor att vara den svagaste länken i cybersäkerhetskedjan. Varför? För att vi kan vara lätta offer att manipulera och utnyttja. Det är inte en slump att phishingangrepp fortsatt är en av de vanligaste metoderna för en angripare att tillförskansa sig obehörig åtkomst till system och data. Man utnyttjar de mänskliga sårbarheterna såsom bristande medvetenhet, slarv eller oaktsamhet för att nå sitt mål. Som verksamhet behöver man inse att investeringar i användarmedvetenhet och utbildning är en viktig aspekt i den övergripande cybersäkerhetsstrategin.

Användarmedvetenhet: Den första försvarslinjen

Redan från barnsben får vi lära oss att eld är något man skall behandla med respekt. En okontrollerad brand är något som vi inte vill ha, för det är förenat med fara. Därför får vi lära oss att släcka levande ljus och vara aktsam med eld i största allmänhet – det är den första försvarslinjen. För vem tycker att brandkåren räcker som enda brandskyddsstrategi? Förhoppningsvis ingen, för det är ganska oansvarigt för både våra medmänniskor och brandkåren. Brandkåren är sista försvarslinjen. Det samma gäller för cybersäkerhet. Att förlita sig enbart på den sista försvarslinjen i form av en SOC och incidentrespons-team är naivt och oansvarigt. Och dessutom kan det kosta massor av pengar när dessa måste rycka ut. Precis som för brandkåren.

En medveten och ansvarsfull användare är den första linjen i vårt cyberförsvar. Här finns mycket att vinna om det hanteras på ett bra sätt.

"82% av cybersäkerhetsincidenter innehöll mänskliga element."

Data Breach Investigations Report 2022 - Verizon

Utbildningsprogram: Förstärkt motståndskraft

En stark användarmedvetenhet kommer alltid att innefatta regelbunden och aktuell utbildning. Hög teknologisk utvecklingstakt tillsammans med det antagonistiska förhållningssättet till angripare är de centrala skälen till att utbildningen måste vara regelbunden och aktuell för att ge effekt.

Här är några viktiga strategier för att förstärka användarnas medvetenhet:

  • Regelbundna utbildningsprogram: Genomför periodiska cybersäkerhetsutbildningar som täcker ämnen såsom lösenordshygien, nätfiske, hantering av data samt rutiner för incidenthantering. Se till så att utbildningsmaterialet är relevant och uppdaterat.
  • Simulera nätfiskekampanjer: Testa regelbundet effekten av utbildningsinsatserna med simulerade nätfisketester. Om click-rate går ner så har er motståndskraft ökat. Mät på kollektivet och om nödvändigt utför ytterligare tester och utbildningar vid avvikande beteende eller för viktiga roller.
  • Medvetenhetsmaterial: Ta fram informationsmaterial om medvetenhet såsom nyhetsbrev, poster på intranät, infographics, etc. och se till så att det är tillgängligt för alla anställda.
  • Incidentrapportering: uppmuntra användaren att rapportera misstänkta aktiviteter eller potentiella säkerhetsincidenter omedelbart. Detta gäller även misstänkt nätfiske. Etablera tydliga kanaler och rutiner för rapportering och säkerställ så att användarna förstår betydelsen av rapporteringen.

Under 2022 var Microsoft det mest imiterade varumärket i phishingattacker, vilket stod för över 31% av attackerna. Det var mer än dubbelt så mycket som andraplatsen.

2022 ThreatLabz Phishing Report - Zscaler

Användaren, en del i cyberförsvaret

Användarmedvetenhet och utbildning är avgörande komponenter i en robust cybersäkerhetsstrategi. Det gäller alla verksamheter. En investering i dessa områden kommer att reducera risker och hjälpa till att skydda kritiska tillgångar. Genom att skapa en säkerhetskultur, implementera regelbunden utbildning och hålla sig uppdaterad på aktuella hot så kommer användarna bli en aktiv del i verksamhetens försvar mot cyberhot.

 

Behöver ni hjälp med tjänster för användarutbildning och angreppssimuleringar - tveka inte att kontakta oss!

Kontakt

christoffer widjeback

Christoffer Widjeback

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.