<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Artikel

Konsten att välja rätt projektledare

En kvinna läser en bok

Rollen som projektledare har troligtvis funnits lika länge som det har funnits projekt, eller gemensamma initiativ där ett flertal personer tillsammans ska utföra en uppgift. Alla individer som ingår i projektet har olika kompetens, kunskap och erfarenhet, och tillsammans ska teamet nå ett resultat.

Inom den digitala världen är rollen som projektledare, precis som i andra branscher, inte en generisk roll som ser likadan ut för alla. Precis som inom andra kompetensområden vi erbjuder har du som projektledare en roll där du genom att addera en spetskompetens, kan ge så mycket mervärde i det projekt som leds. Låt oss ge ett exempel: att vara designer säger visserligen vad du har för roll. Troligtvis arbetar du efter ett antal designprinciper, och i något av de mest etablerade verktygen. Du har nog också god insikt i att användaren bör stå i fokus. Men utöver det då? Du kan vara alltifrån produktdesigner, UX:are, service designer eller interaktionsdesigner, och dessa skiljer sig markant åt.

Liknande resonemang kan föras för en utvecklare. Jobbar du med front-end eller backend? Som front-endare - är du mest specialiserad på Vue? Eller är React det ramverk du föredrar?

Med människor i fokus

Som projektledare finns det såklart ett antal kompetenser och skills som du per definition bör besitta. Som exempelvis förmågan att planera, resurssätta, ta fram detaljerade budgetar och tidsplaner. Vidare har du som projektledare med största säkerhet erfarenhet av att ha gjort en och annan riskanalys och uppföljning. Men som alla som haft rollen som projektledare vet så innebär den att en stor del av kompetensen inte handlar om nämnda skills, utan om människor och relationer. Hur byggs ett team upp och hur skapas en vi-känsla hos en grupp individer som kanske inte nödvändigtvis känner varandra från start? Hur byggs en god relation med kunden upp med förtroende och tillit som grund? Hur hanteras oförutsedda händelser eller svårigheter inom projektet där alla tillsammans – både teamet och kunden - behöver hantera utmaningar som plötsligt dyker upp. Alla dessa frågor står på dagordningen för alla som jobbar som projektledare.

 

Krydda ditt projekt med rätt profil

Likt för designers och utvecklare finns det olika spetskompetens eller inriktning en projektledare kryddar sin roll med. Vissa har sin bakgrund inom teknik och utveckling, andra inom strategi, marknad eller design. Kanske är du specialiserad mot en speciell bransch. Oavsett vilket så är denna extra krydda något som gör att du som projektledare kan bidra inte enbart med det som är uppenbara "projektledar-skills", utan även inom respektive specialistområde. Det gör att du som kund och organisation bör tänka lite extra på att ta hjälp av en projektledare som har tidigare erfarenhet av just det område som det specifika projektet har sin tyngdpunkt i. På det sättet får du ut så mycket mer av den projektledare du väljer att anlita!

Varmt välkommen att höra av dig och bolla mer kring vilken profil din nästa projektledare bör ha!

Kontakta oss

Jenny von Sydow

Digitala Upplevelser

Malin Jönsson

Insikter & Lösningar

Stephanie Svärdström

Digitala Upplevelser

Emma Andersson

Digitala Upplevelser

Noelle Axelsson

Digitala Upplevelser

Låt oss ta en fika

Ta en kontakt så hör vi av oss.