<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

E-handel

Digital handel på kundens villkor.

man sitter och läser på surfplatta

I takt med att vår omvärld förändras och takten på digitaliseringen ökar behöver du vara beredd att förändra dig för att förbli konkurrenskraftig och bibehålla en efterfrågan på dina produkter och tjänster. Genom att helt eller delvis gå över till e-handel alternativt vässa e-handelslösning du redan har skapas nya spännande möjligheter som våra e-handelsexperter står redo att hjälpa dig ta till vara på. 

En framgångsrik e-handelslösning behöver utgå från kundens behov. I takt med att kundernas krav och digitala mognad ökar ställs allt högre krav på tillgängliga och flexibla e-handelslösningar som i realtid kan svara på frågor som exempelvis om en produkt finns i lager och när den kan levereras. Samma servicegrad som en kund förväntar sig i butik behöver finnas online och världarna behöver kopplas ihop genom ett tydligt omnichannel-tänk för att kunna hjälpa kunden oavsett vilken kanal den interagerar via.

För att lyckas skapa en oförglömlig e-handelsupplevelse är vi på Dizparc övertygade om att du behöver förstå dina kunder och deras behov på djupet innan du kastar dig in i tekniska lösningar. Vår process för värdeskapande, datadrivna e-handelslösningar tar avstamp i just den övertygelsen och våra erfarna e-handelskonsulter står redo att guida dig hela vägen.  

Dizparcs process för en lyckad e-handelslösning

Målbild

Tillsammans med dig kartlägger vi era behov, var på e-handelsresan ni befinner er och hur målsättningen ser ut i syfte att identifiera det gap som finns mellan nuläge och önskat läge. 

Förstudie

För att kunna designa en e-handelslösning som lockar kunderna till konvertering krävs insikter om deras drivkrafter, behov, utmaningar och förväntningar. I förstudiefasen kartlägger vi era prioriterade målgrupper och dess kundresor för att sedan låta dessa insikter blir vägledande för designen av en e-handelslösning som matchar dessa. 

UX/Design

Baserat på kundinsikterna designar vi en attraktiv och intuitiv digital upplevelse som främjar konvertering, lojalitet, varumärkeskännedom och är tillgänglig och enkel att interagera med.

Systemstöd och implementation

När vi kartlagt målsättningar, kundbehov och designat användarupplevelsen utifrån kundresan har det blivit dags att välja teknik. Med fokus på att koppla samman affärs- och verksamhetsnytta bygger våra e-handelskonsulter lösningar som är integrerade med era befintliga system och skapar en enkel vardag för er. Vi är plattformsoberoende och kan idag leverera e-handelslösningar på en rad kända plattformar som exempelvis Optimizely, Wordpress, Umbraco och Shopify. 

Mätning, analys och konverteringsoptimering

Utöver att skapa en riktigt vass e-handelsupplevelse hjälper vi dig att vidareutveckla din affär och sätter tillsammans med dig upp tydliga mål och mätpunkter för att vara säkra på att e-handelslösningen attraherar rätt kunder och når ut till rätt marknader både på kort och lång sikt. Genom att arbeta datadrivet lär vi oss mer om kundernas beteende och kan anpassa lösningen utifrån det. 

Support och vidareutveckling

En e-handelslösning blir aldrig färdig utan innebär ett ständigt arbete med vidareutveckling. Baserat på de insikter vi får när vi mäter och följer upp prestationen hjälper vi till att utveckla lösningen i takt med att nya behov, möjligheter och utmaningar uppstår. 

Din e-handelsresa börjar kanske nu? 

Vi på Dizparc värnar om långa kundrelationer och vill utvecklas med våra kunder över tid. När du väljer Dizparc som e-handelspartner så växer vi tillsammans med dig och skapar lösningar som bidrar till en lyckad resa.

Tveka inte att ta en kontakt med oss direkt eller via formuläret!

Från idé till verklighet

Låt dig inspireras av våra kundleveranser inför nästa steg på din digitaliseringsresa.

Till alla våra kundcase
Skog fotad ovanifrån

Norra skog

Digital handelsplats ökar skogsägarnas tillväxt

snickare

Alligo

Kundcentrerad e-handel med dedikerat UX-team

man vid dator

Rototilt

Interaktiv produktguide digitaliserar försäljningen

Kontaktpersoner

Anna Nabb

Dizparc Umeå

Filip Berglund

Dizparc Nowadays

Robert German

Dizparc Växjö

Elin Petersson

Dizparc Halmstad

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.