<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Affärssystem

Hos oss hittar du en partner med intresse och förståelse för verksamheten.

kvinna sitter vid skrivbord

När det gäller affärssystem kommer man inte särskilt långt med bara teknik eller tekniskt kunnande. För att affärssystemet ska bli en tillgång som bidrar till ökad lönsamhet och konkurrensfördelar krävs verksamhetsförståelse och erfarenhet av att driva förändringsarbete. 

Med Dizparc som partner får du tillgång till gedigen kunskap och erfarenhet som sträcker sig över en rad olika områden och branscher som tillverkande industri, handel-, logistik- och tjänsteföretag. Här har våra konsulter stor erfarenhet och mycket god kunskap om de processer som styr.

Vår arbetsmodell är väl beprövad och tydlig. Den bygger i första steget på att förändringar föregås av att interna processer kartläggs och dokumenteras. Det arbetet genomförs i nära samarbete med våra kunder och innebär att vi tillsammans definierar hur en förändring ska genomföras. Vi lägger stor vikt vid praktiska aspekter, kostnadseffektivitet och vilken påverkan förändringen får på övriga processer. I allt vi gör vill vi alltid säkerställa att effekten och nyttan är tydlig, både på kort och på lång sikt.

En bra affärssystemslösning ska utveckla din verksamhet

När traditionella affärer och verksamheter utvecklas måste affärssystemet vara en del av lösningen, inte en utmaning. Det gäller särskilt när förändringstakten är hög och kravet på att gå från idé till färdig produkt eller tjänst är större än någonsin. Utvecklingen påverkas givetvis också av en ökad digitalisering och krav på en hög grad av automatiserade flöden.

Det är också därför Dizparc arbetar med övertygelsen att en bra affärssystemslösning ska se till helheten och bidra till att utveckla din affär, inte bara redovisa ekonomin. Förutom att vara en central del i företagets administrativa processer måste det både klara av att hantera en hög förändringstakt och gå att integrera med en mängd andra delsystem och processer.

Nytt eller befintligt affärssystem - vi hjälper dig att få full utväxling

Behovet av förändringar relaterat till affärssystem kan vara att ett system blivit ålderstiget eller att verksamheten helt enkelt förändrats så mycket att ett byte är nödvändigt. Det vanligaste är dock att företag har ett relativt modernt system med god kapacitet men inte nyttjar det fullt ut. Det är också vanligt att verksamheter förändras på ett sätt som gör att det uppstår ett glapp mellan rutiner och system. Här kan Dizparc erbjuda både bred och djup kompetens kring olika system, integrationer och lösningar.

På Dizparc vet vi att ett affärssystem inte kan passa alla verksamheter. Därför arbetar vi systemoberoende och har i dag mer än 20 års erfarenhet av exempelvis Jeeves, Dynamics 365 Business Central och Pyramid.   

Vill du veta mer?

Tveka inte att ta en kontakt med oss direkt eller via formuläret!

Kontaktpersoner

Thomas Johansson

Dizparc Umeå

Stefan Rydholm

Dizparc Värnamo

Tina Johansson

Dizparc Halmstad ERP

Jenny Lindberg

Dizparc Skellefteå

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.