Örnsköldsvik väljer dizparc för ökad digitalisering inom besöksnäringen

Företagen som finns inom handel, restaurang, hotell och upplevelser ska få ökad kunskap och bättre möjligheter att gå från insikt till handling med hjälp av modernt processtöd och rådgivning. Projektet vänder sig till små och medelstora företag och ska bidra till att förbättra interna processer, digitalisera intern och extern marknadsföring samt skapa nya innovativa affärsmöjligheter. 

”Vi är glada att tillsammans med dizparc och andra samarbetspartner kunna erbjuda näringslivet i Höga Kusten ett bra utbildningsprogram där de får utforska digitaliseringens tillväxtskapande möjligheter. Samtidigt innebär satsningen att små och medelstora företag får en chans att utbyta erfarenheter med varandra och skapa nya samarbeten”

kommenterar Sara Rudälv, projektledare, Örnsköldsviks kommun.

Tillväxt och samhällsnytta

”Möjligheterna att utveckla verksamheter och samtidigt skapa samhällsnytta har förmodligen aldrig varit större än nu. Det är samtidigt viktigt att arbetet mot en ökad digitalisering inte är förbehållet stora företag eller storstadsregionerna. Vi vill vara en aktiv del i utvecklingen för att hjälpa små- och medelstora företag att öka takten i sin digitala transformation. Avtalet med Örnsköldsviks kommun är viktigt och innebär att vi nu får möjlighet att dela kunskap och erfarenheter med fler företag i den här regionen”

kommenterar Anna Nabb, dizparc.

”Att Örnsköldsviks kommun valde dizparc som partner för ett projekt av det här slaget är ett kvitto på att vi ligger långt fram när det gäller att utveckla digitala strategier till konkreta handlingsplaner”

avslutar Anna Nabb.

Camilla Erixon

Mediakontakter