dizparc utvecklar ny webblösning för CBM Retail

CBM Retail hade som önskemål att deras webbsida skulle förmedla information om företaget och dess produkter och tjänster samt att det skulle vara enkelt att komma i kontakt med dem genom lättåtkomliga kontaktuppgifter. dizparc skapade en webblösning, i wordpress, som väl mötte företagets behov och som de enkelt kunde administrera själva.

”Vi är väldigt nöjda med vår nya hemsida och dizparc har varit både hjälpsamma, snabba och gett bra vägledning kring vad som varit möjligt att göra inom vår tidsplan och budget”
berättar Mette Fisker Jørgensen, CBM Retail.

dizparc arbetade nära CBM Retail och i en kontinuerlig dialog utvecklads hemsidan där kunden hela tiden kunde testa sidan och säkerställa att den stämde överens med deras mål och kravbild.

”I vårt arbete strävar vi alltid efter att ha med kunden i utvecklingsprocessen för att de skall kunna bidra med sina önskemål och erfarenheter samt känna sig delaktiga i den lösning som skapas”
säger Martina Vikefors på dizparc Växjö.

dizparc är en helhetsleverantör till CBM Retail och utöver webblösningen så har dizparc även levererat tjänster inom sharepoint, Microsoft 365, affärssystemet Pyramid, azure och infrastruktur.

Camilla Erixon

Mediakontakter