<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CYBERSÄKERHET

Utveckla

Att etablera en cybersäkerhetsförmåga inom ramen för din verksamhet kräver ett arbete i flera steg och är inget som sker över en natt. Vilken typ av cybersäkerhetsförmåga du behöver bygga upp beror på en mängd olika faktorer. Att nå perfektion i sitt IT-säkerhetsarbete är en kostsam investering och i många fall inte nödvändig. Du ska så klart säkerställa att din verksamhet har rätt skydd, men inte göra investeringar som kraftigt överstiger risken. 

En sund och långsiktig cybersäkerhetsstrategi bygger på att du skaffar dig kontroll på de riskområden som finns och kontinuerligt genomför säkerhetskontroller i linje med detta. Dizparc Secured hjälper din verksamhet att ta fram en strategi som kan utvecklas över tid där teknikval, processer och medvetenhet alla blir centrala komponenter.

Secured Stämningsbild

En sak i taget

Att nå det vi kallar "Cybersäkerhetens Nirvana" kräver att du bryter ner arbetet i olika steg. Vägen till en etablerad cybersäkerhetsförmåga kan beskrivas som en resa där ett första steg blir att skapa en förståelse och förankring i din organisation och få upp diskussionen om cybersäkerhet på agendan. Därefter kan ni sätta en strategi och börja skapa en IT-arkitektur som stöttar den för att sedan komma till ett läge där ni bedriver ett strukturerat cybersäkerhetsarbete och successivt ökar er cybersäkerhetsförmåga. 

De steg vi vanligen rekommenderar våra kunder att ta för att göra resan så smidig (och säker) som möjligt är:

  • Skapa en förståelse internt - Engagera din VD och styrelse och få upp frågan på dagordningen genom utbildningsinsatser och olika tester som visar på hur er förmåga att stå emot angrepp ser ut idag
  • Förankra dina idéer - Få med organisationen på tåget och inse vikten av att börja arbeta mer strukturerat med cybersäkerhet
  • Utforma och etablera en strategi - Arbeta fram en vägledning för hur ni ska arbeta med en strukturerad transformation inom cybersäkerhetsområdet
  • Bygg en IT-säkerhetsarkitektur/förmåga - Implementera teknik som hjälper er att stänga dörren för de hot och risker ni identifierat. Exempelvis genom identitetshantering, användarutbildning, policies och regelverk och backup-lösningar
  • Etablera en cybersäkerhetsförmåga successivt  - Genomför aktiviteter som hjälper dig att förstå och upptäcka hot kontinuerligt genom t ex sårbarhets- och incidenthantering, omvärldsbevakning och olika typer av testprogram.

När alla steg är genomförda är sannolikheten stor att du hamnat i ett läge där din organisation har fått ett strukturerat cybersäkerhetsarbete på plats och löpande kan arbeta med att ytterligare förfina detta. En resa som aldrig har ett mål då vår omvärld förändras hela tiden. 

“ — Ett strukturerat cybersäkerhetsarbete har egentligen inget med IT att göra, det handlar i grunden om att implementera rätt processer."

Johan Nilsson, Dizparc Secured

Secured Stämningsbild_2

Välkommen att kontakta oss

Vill du veta mer om hur du kan stärka din verksamhets cybersäkerhetsförmåga? Tveka inte att ta en kontakt. Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte där vi ger dig en bild av vilka aktiviteter som behöver genomföras.

Kontaktpersoner

christoffer-widjeback

Christoffer Widjeback

Dizparc Secured

Peter Löf

Peter Löf

Dizparc Jönköping

Redo att stänga dörren

Ta en kontakt så hör vi av oss.