<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dizparc Safe Space

Cybersäkerhet har på senare tid tagit sig högre upp på agendan för allt fler. Förändringar i vår omvärld har skapat en förändrad hotbild där cyberattacker inte längre är något som bara de största företagen råkar ut för. 

Vi vill vara en ansvarstagande partner för våra kunder, där vi hjälper till att skydda tillgångar innan något inträffar. För när ett säkerhetsintrång väl inträffar blir konsekvenserna ofta både mycket dyrare och mer långtgående än om säkerheten setts över i tid. Därför har vi utvecklat Safe Space. En prisvärd, skräddarsydd tjänst för bolag som vill agera proaktivt i sitt cybersäkerhetsarbete.

dizparc-safe-space-icon-bg-height-2
dizparc-safe-space-icon-3

En säkerhetstjänst för den hybrida arbetsplatsen

Att skydda data ska varken vara svårt, omständigt eller dyrt. Därför har vi skapat en prisvärd, skräddarsydd tjänst för bolag som vill förstå, förbereda sig på och hantera säkerhetshot i vardagen. Dizparc Safe Space kompletterar traditionell serversäkerhet och skyddar era enheter i alla lägen med tre principer som grund:
Individfokus

Individfokus

Ett skydd och regelverk som minimerar attackytorna och säkrar upp dina kollegors hantering av data, oavsett plats och enhet.

Automation

Automation

Kostnadseffektiv incidenthantering som fångar upp och hanterar brister i realtid med smarta automatiserade åtgärder.

Proaktivitet

Proaktivitet

Ett nära partnerskap som hjälper dig med kontinuerlig riskanalys och proaktiva rekommendationer för en säkrare tillvaro - idag och i framtiden.

“45% av alla dataintrång under 2021 riktades mot små- och medelstora bolag och den siffran fortsätter tyvärr att öka. Att attackera små och medelstora verksamheter med sämre förmåga att både upptäcka och avvärja hot är tyvärr både attraktivt och enkelt.”

Peter Löf, Säkerhetsexpert, Dizparc Jönköping

En säker investering

Investeringar i säkerhetstjänster är idag precis lika nödvändiga som i andra typer av försäkringar som tryggar din verksamhet. Med Dizparc Safe Space får du en heltäckande säkerhetstjänst som både enkelt och kostnadseffektivt möter de säkerhetskrav dina kunder, ledning, samarbetspartners och externa granskare ställer på att kritisk data inte ska kunna hamna i orätta händer.
Upptäcka-agera-skydda-1

Upptäcka. Agera. Skydda

Proaktivt och snabbt agerande för att kontinuerligt identifiera potentiella säkerhetshot.

Minska-hotbilden

Minska hotbilden

Löpande uppdatering av regelverk för att avvärja attacker
 snabbt och effektivt.

Få-en-överblick

Få en överblick

Genom smarta rapporter och rekommendationer får du snabbt en överblick över vad som händer på dina användares enheter.

Hantera-incidenter

Hantera incidenter

Kostnadseffektiv incidenthantering av vårt säkerhetsteam under dagen och automation dygnets övriga timmar.

Övervaka

Övervaka

Avancerade verktyg som håller koll och skapar larm och incidenter utifrån kontinuerlig dataanalys.

Granulär säkerhet

Granulär säkerhet

Tydliga säkerhetsprinciper som banar väg för ett modernt skydd av såväl användare som deras enheter.

“Cirka 80% av alla dataintrång sker på grund av någon typ av mänskligt fel. När medarbetare jobbar hemifrån i molntjänster från osäkra uppkopplingar eller privata enheter öppnar de omedvetet dörren till organiserade aktörer som vill komma åt kritisk data.”

Viktor Sjögren, Säkerhetsexpert, Dizparc Jönköping

Teknik att räkna med

Dizparc Safe Space är en tjänst uppbyggd med komponenter från sviterna Microsoft 365 Defender och Microsoft Sentinel som grund. Tillsammans skapar dessa ett kraftfullt verktyg som samverkar för att skydda dina användares enheter. Från första upptäckt av ett hot hela vägen till automatiserad incidenthantering och insamling av data för vidare analys.

dizparc-safe-space-icon-2

Redo att säkra upp

Kontaktpersoner

IMG_0145

Viktor Sjögren

Cybersäkerhetsexpert, Dizparc

IMG_0102

Peter Löf

Cybersäkerhetsexpert, Dizparc

Josefin Landare von Schantz

Dizparc Umeå

Torbjörn Persson

Dizparc Linköping

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information om Safe Space!