<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

För ett strukturerat säkerhetsarbete

Dizparc Security Assessment

IT-säkerhet kan vara en komplex och utmanande fråga. Därför har vi utformat en paketering som identifierar potentiella hot och sårbarheter i din IT & Cloud-miljö och förser dig med en konkret handlingsplan som säkerställer att du fokuserar på rätt saker i ditt säkerhetsarbete.

Dizparc Security Assessment Emblem

Säkerhet där det 
behövs mest

I dagens digitala landskap är hoten mot våra digitala tillgångar allt mer sofistikerade. Hotaktörer utnyttjar säkerhetsbrister för att stjäla känslig information, hålla IT-miljöer gisslan och lamslå företag. Konsekvenserna av en framgångsrik cyberattack kan vara ekonomisk förlust, förtroendeskador, rättsliga problem och negativ påverkan för hela verksamheten.

Stämningsbild Security Assessment

CIS (Center for Internet Security) Framework

Vi utgår ifrån CIS (Center for Internet Security) Framework, en omfattande uppsättning av bästa praxis och kontroller att använda för att bedöma och förbättra en organisations säkerhetsnivå. Ramverket utgör en strukturerad metod för att minska risker, skydda system och data samt etablera en stark grund för effektiv hantering av cybersäkerhet.

”IT-säkerhet kan inte längre ignoreras. Vi ser att många kunder inte fokuserar på rätt saker när de skyddar sina miljöer. Genom att prioritera de kritiska områdena och arbeta med en strukturerad plan kan vi hjälpa kunderna att skydda sig.”

Johan Grip, IT-Arkitekt, Dizparc

Varför en Security Assessment?

 

Magnifying Glass Icon

Identifierar svagheter

Använder ni era system på rätt sätt? Hitta potentiella svagheter och belys eventuella problem i befintlig konfiguration.

Scale Icon

Bedömer nuläget

För att kunna komma igång med IT-säkerhetsarbetet behöver du veta var du står idag. Dizparc Security Assessment hjälper dig att visualisera hur långt ni har kommit år för år.

Hand Icon

Skapar rätt förutsättningar

Med rätt underlag kan din organisation fatta rätt beslut och göra framsteg i ert cybersäkerhetsarbete.

Stämningsbild 2 Security Assessment

Rocket

Steg 1

Vi bokar ett uppstartsmöte där vi går igenom arbetsschemat och de tekniska förkraven.

System

Steg 2

Vi sätter upp våra verktyg som gör den tekniska insamlingen och intervjuar er enligt CIS Critical Security Controls.

Research

Steg 3

Vi analyserar teknisk data och tillsammans med CIS-svaren bygger vi en rapport.

Bullseye

Steg 4

Vi presenterar resultatet och en handlingsplan med prioriterade åtgärder.

 

Cloud Security

Dags att säkra upp?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa just din organisation.

Kontaktpersoner

IMG_0145

Viktor Sjögren

Cybersäkerhetsexpert, Dizparc

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information om Dizparc Security Assessment!