<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BUFAB

Generella säkerhetsstrategier & specifika säkerhetslösningar tillsammans med BUFAB

människor i solnedgång

BUFAB är ett småländskt företag som slog upp sina dörrar strax utanför Värnamo år 1977. Sedan dess har bolaget varit på en imponerande tillväxtresa och är idag ett globalt företag som verkar i hela 27 länder. BUFAB erbjuder en unik fullservicelösning för alla led av mindre komponenter, det som även kallas C-parts. Dizparc och BUFABs vägar korsades på resan, och vi har idag ett starkt partnerskap som inleddes med en molnresa för för många år sedan. Vi har sedan dess fått förtroendet att genomföra en säkerhetsgenomlysning som justeras kontinuerligt allt, eftersom omvärlden och kraven inom cybersäkerhet förändras.

Tillsammans med Dizparc har BUFAB tagit fram strategier för att arbeta systematiskt med cybersäkerhet. Inledningsvis utifrån den mognadsnivå som BUFAB befann sig på då, för att sedan successivt skruvas upp och ständigt utvecklas. Både kopplat till själva samarbetet, säkerhetstjänsterna i sig och nivån på skyddet.

”För många andra blev ju pandemin ett startskott för säkerhetsarbete, men vi upplevde snarare att vi låg i framkant tack vare det arbete vi gjort tillsammans med Dizparc. Vi hade redan väldigt goda möjligheter för distansarbete på plats för samtliga våra användare. När folk gick hem kunde det i princip vara ”business as usual” hos oss, och det är tack vare att vi hade Dizparcs tjänster inom Intune och Modern Workplace på plats som en bra och viktig grund."

Marko Tukara, Global IT Operations Manager på BUFAB

Utöver specifika tjänster så arbetar BUFAB och Dizparc med ett fortlöpande strategiskt arbete där de tillsammans säkrar upp och hittar vägar för att använda nya produkter.

”Vi är BUFABs partner för den generella IT-säkerhetsstrategin och vissa specifika IT-säkerhetslösningar. Bland annat har vi hjälpt dem med priviligierad åtkomsthantering samt mobilhantering. Jag tycker att det är ett jättebra samarbete av den anledning att de aldrig beställer en tjänst rakt upp och ner av oss. Utan vi jobbar istället tätt ihop för att ringa in och förstå BUFABs behov, och tar utifrån det fram en gemensam målbild för vart vi vill vara ett år fram i tiden", säger Viktor Sjögren, Cybersäkerhetsexpert på Dizparc.

Flexibel hybridmiljö skapar möjligheter för användarna

Dizparcs tjänst "Modern Workplace as A Service" utgör grundskyddet för BUFABs slutenheter. Något som man snabbt insåg efter att den implementerats var att det saknades lösningar för den övriga IT miljön, och den typen av hybridmiljö som BUFAB verkar i. Där man har vissa delar av verksamheten kvar lokalt, men där det mesta flyttats upp i molnet.

”Lösningen blev att Dizparc utvecklade en specifik tjänst för så kallad "tiering" vilket innebär att vi applicerar en liknande teknik lokalt som vi har i molnet, för att säkra åtkomst för priviligierade användare, det vill säga administratörer. Det här gör det svårare för hotaktörer att stjäla priviligierade kontouppgifter i vår IT-miljö. Dizparc sköter också om klienthantering, support, med mera åt oss och samarbetet fungerar jättebra. Jag tycker inte att det känns som att vi har en kund-leverantörsrelation utan snarare som att vi är kollegor eller partners”, säger Marko Tukara, BUFAB.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lösningarna som Dizparc tar fram för BUFAB byggs på ett sätt som dels ska passa kundens behov och dels långsiktigt säkra upp IT-miljön. Oberoende av om användarna befinner sig på kontoret utanför Värnamo, på ett café i New York, eller i sommarstugan.

”För mobilhanteringen har vi säkrat upp vilka enheter som kan komma åt företagsdata på BUFAB och på så sätt har vi minimerat risken för att det som en användare gör på sin fritid kan skada företaget. Jag håller med om att vårt samarbete känns mer kollegialt än som en kund-leverantör relation, och vi hoppas såklart på fortsatt förtroende för att långsiktigt arbeta tillsammans runt IT-säkerhetsfrågor.”

Viktor Sjögren, Dizparc

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig till en säkrare vardag? Ta en förutsättningslös kontakt med oss så berättar vi mer

Kontaktpersoner

Viktor Sjögren

Dizparc Jönköping

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.