<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Golvabia

Beslutsstöd och effektivare processer gav smartare arbetssätt

Välja pigalle från Golvabia

Golvabia har sedan lång tid tillbaka haft en relation med flera av våra Dizparc-kontor. Samarbetet gällande affärssystem intensifierades däremot under våren 2023 efter att Golvabia genomgått organisationsförändringar. Som en följd av detta växte intresset för att effektivisera processerna i det dagliga arbetet, något som Dizparc Värnamo med sin gedigna kompetens inom affärssystem och beslutsstöd kunde bidra med.

Dizparc bistod initialt med hjälp i att strukturera och städa upp överflödiga grunddata som hade samlats och stökat ner systemet under en lång tid. I det arbetet växte även en idé om att effektivisera det tidskrävande bokslutsarbetet för ekonomiavdelningen fram. Parallellt med städningen av data infördes därför integrerad lagerbokföring i Jeeves som ett första steg mot ett mer effektivt bokslutsarbete. Integrerad lagerbokföring innebär att samtliga lagertransaktioner bokförs när de sker, i stället för att man väntar med att bokföra det i slutet av månaden.

I samband med att integrerad lagerbokföring började komma på plats introducerades Golvabia för Dizparcs lösningar inom beslutsstöd, med visualisering i Power BI, som ett ytterligare hjälpmedel i den önskade effektiviseringen. Initialt köptes lösningen för ekonomi som innehåller flertalet rapporter så som balansräkning, resultaträkning med mera. Därefter köpte Golvabia även resterande lösningar för beslutsstöd som Dizparc erbjuder, då i form av försäljning, inköp, lager och produktion.

Upp till en heltidstjänst sparad

När standardlösningarna för beslutsstödet var på plats trimmades de till av Dizparc på olika sätt för att passa Golvabias behov perfekt. Med anledning av att bokslutsarbetet tidigt hamnade i fokus så utvecklades till exempel rapporter för snabba avstämningar. Idag sker en bokslutsavstämning mer eller mindre automatiskt. Avstämningar i Jeeves kring viktiga balanskonton så som lager och reskontror körs som nattjobb och resultatet visualiseras i Power BI. Det underlättar enormt för användaren som inte behöver gå in i Jeeves och ta fram flertalet olika jobb och rapporter för att sedan ta ut och titta på sifforna. Något som ger Golvabia mer tid att fokusera mer på effektiviserande och utvecklande arbete inom området.

”Vi bedömer att vi har sparat ungefär en heltidstjänst på detta som idag kan lägga fokus på annat. Framför allt får vi mer tid till att faktiskt analysera siffrorna snarare än att lägga tid på att ta fram dem”, berättar Peter Albertsson på Golvabia.

Från Excel-filer och Jeeves rapporter till visualiseringar i beslutsstödet

Efter att grunderna för bokslutsavstämningar kommit på plats så har även avstämningar för exempelvis anläggningar och periodiseringar lagts till. Både Golvabia och Dizparc ser möjligheter i att utöka det ytterligare framöver. En ytterligare funktion som tagits fram tillsammans är möjligheten att direkt i Power BI simulera förändringar i valutakurser och kunna analysera dess påverkan på både kund- och leverantörsreskontra.

Dizparcs arbete med beslutsstöd har hos Golvabia kunnat ersätta flertalet Excel-filer, rapporter från Jeeves och diverse andra format av data som tidigare har klippt och klistrats i för att få ihop ett fullständigt bokslut. Ytterligare ett exempel på förbättring är en rapport för nyckeltal som presenterar samtliga av de väsentliga av de, i en och samma bild. Golvabia har idag alla ledningsrapporter som kräver data från affärssystemet snyggt presenterade i Power BI, med Golvabias färger och logga.

Ekonomieffektiviseringen har under en period varit fokus för Golvabia och de har nu stenkoll på sina siffror i samtliga avdelningar. Nu finns dock större möjligheter för att lägga fokus även på mer effektiviseringar av även andra processer i verksamheten. Resan har hittills bara börjat och precis som hur vi tycker en kund-leverantörsrelation ska vara, har Dizparc fått förmånen att vara med hela vägen från start till mål, och även på den fortsatta resan mot nya höjder.

 

Golvabia_Ekonomi

Golvabia_balans_avstamning

 

Om Golvabia

Golvabia tror på ett hem med stilsäkra och medvetna val av material och form. De skapar därför ett produktsortiment som kännetecknas av skandinavisk design och svensk kvalitet, som lämpar sig för såväl hem som offentlig miljö.

Deras sortiment idag innefattar trägolv, textilgolv och kakel & klinker, vilket gör att de har ett av marknadens bredaste sortiment. Golvabias produkter hittar du alltid i närheten tack vare deras ca 500 återförsäljare runt om i Sverige.

Trägolven tillverkas i deras moderna fabrik i småländska Anderstorp, där även Golvabias huvudkontor och lager finns.

Vill du veta med om hur Dizparc kan hjälpa er med affärssystemslösningar som passar era behov? Tveka inte att ta en kontakt!

Kontaktpersoner

Stefan Rydholm

Dizparc Värnamo

Henrik Andersson

Dizparc Värnamo

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.