<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Navet

Kraftfull systemlösning som löser era digitala knutar.

Fyra personer i ett mötesrum som tittar på en skärm

De flesta små och medelstora företag har ett affärssystem, men ofta har man även fristående applikationer och verktyg för att hantera övriga verksamhetsområden. Navet är ett kraftfullt verksamhetssystem med syfte att optimera och effektivisera dina arbetsprocesser som samtidigt bidrar till att minska behovet av många separata system och verktyg. Genom Navet erbjuder vi smarta lösningar som knyter samman olika system eller skapar nya funktioner till dina befintliga system.

För oss på Dizparc är det viktigt att börja i rätt ände, därför börjar vi med att i nära samarbete kartlägga era digitala behov för att få en helhetsbild av hur vi kan samla och integrera verksamhetens arbetsprocesser och system. När vi har fått en klar bild över era behov anpassar vi vår plattform Navet till en systemlösning som passar just er verksamhet. Navet blir utgångspunkten för ert arbete och det kugghjul som får systemen att samverka, dessutom med möjlighet att integrera med andra system, antingen helt eller delvis.

Funktioner inom Navet:

  • CRM
  • Ärendehantering
  • Dokumenthantering
  • Projektplanering
  • Tidrapportering/Mobil rapportering
  • BI-Business Intelligence
  • Intranät
  • Ledningssystem
  • Hemsida och kundportal

Navet erbjuder en lösning för en smart digital vardag. Du använder de moduler och funktioner du behöver och systemet kan växa i takt med din verksamhet.

 

Upplev styrkan i Navet

Hela syftet med Navet är att optimera och effektivisera dina arbetsprocesser. Ett komplett verksamhetssystem med flexibla modullösningar som dessutom kan integreras med andra system. Ett ställe där allt utgår ifrån. Otroligt smidigt och lättjobbat. Vi kan till och med skapa ny funktionalitet till dina befintliga system. Här kan du läsa mer om respektive modul.

 

navet2022_orange

Navet

CRM

Navet CRM är ett verktyg för hantering av både befintliga och presumtiva kunder. På ett tydligt sätt synliggörs företagets pågående affärer och var de befinner sig i processen. Den inbyggda dokument- och filhanteringen skapar ordning och reda.

CRM och säljprocesser:

• Möjlighet till integration med affärssystemet
• Synliggörande av budget, sannolikhet och beslutsdatum
• Möjlighet att följa säljprocess och status
• Översikt över aktuella ärenden
• Planering i kalender, "att göra" och påminnelser
• Synkronisering med Microsoft 365 eller Google
• Dokumenthantering med möjlighet att redigera online direkt i webbläsaren

Navet

Ärendehantering

Ärendehantering passar för alla och skulle lika gärna kunna benämnas som order-, aktivitetshantering eller liknande. Det kan röra sig om support, underhåll eller andra typer av uppdrag där det behövs lite mer information rörande uppdraget, det passar inte bara myndigheter och stora företag utan kan fungera i en mängd olika verksamheter.

Navet ärendehantering:
• Samlad bild och effektiv hantering av olika typer av ärenden och uppdrag
• Tidrapportering samt hantering av material och utlägg
• Hantering av dokument och filer kopplade till ärendet
• Periodiskt underhåll
• Rapportering i mobil, platta eller dator
• Samling av ärenden/uppdrag i ett projekt för bättre samordning
• Löpande dokumentation kring ärendet
• Möjlighet till integration med annat system eller planeringsmetod

Navet

Dokumenthantering

Det traditionella sättet att hantera dokument och filer är att använda en utforskare i en platt trädstruktur. Navets kraftfulla dokumenthantering erbjuder utöver detta ett antal smarta funktioner såsom fritextsökning, koppling till ärende/projekt och kund.

Navet dokumenthantering:
• Dokumenthantering med versionshantering
• In- och utcheckning av dokument lokalt eller till molntjänster
• Fritextsökning på innehåll i filer och dokument
• Bläddring i mapp- och filstruktur på traditionellt vis
• Koppling av dokument till kunder, projekt och ärenden
• Integration med lokalt Officepaket
• Integration med molntjänster som Microsft 365 och Google Apps
• Helt webbaserad
• Möjlighet till integration med andra system

Navet

Projektplanering

Planering är en viktig del men kan vara svårt beroende på hur verksamheten ser ut. I vissa fall är det få stora uppdrag med flera personer inblandade. I andra fall finns behov att kunna planera många uppdrag på varje individ. Navet är mycket flexibel och vi har flera alternativa exempel på upplägg:

Navet projektplanering:
• Planering och uppföljning av projekt, order eller ärende
• Veckokalender eller månadskalender
• Val av vy efter behov, för enklare hantering vid många aktiviteter
• Möjlighet till integration med andra system
• Planering tillgänglig i mobil, även för senare avrapportering
• Funktioner för gruppbokningar
• Funktioner för återkommande uppdrag, t ex underhåll

Navet

Tidrapportering

Att få in tidrapporter och annan information om pågående arbeten kan vara helt avgörande för om man lyckas eller inte. Ju snabbare informationen kommer in, desto bättre. Med mobil rapportering kan tider och åtgärder registreras direkt ute på fältet.

Navet tidrapportering:
Rapportering av tid och material
Möjlighet till integration med affärssystemet för att minimera dubbelarbete
Rapportering även av frånvaro och övrig tid
Hantering av dokument och instruktioner

Navet

BI - Business Intelligence

Med Navet BI kan vi hämta data från olika system, sammanställa dem och presentera dem på sätt som gör dem lätta tolka och analysera. Därmed slipper du lägga en massa tid på manuella sammanställningar, du vet att dina data är kvalitetssäkrade och med hjälp av dem kan du fatta välgrundade beslut.

Navet BI:

• Framtagande av underlag som underlättar beslutsfattande
• Möjlighet att se trender i verksamheten
• Förutsättningar att uppmärksamma problem
• Visualisering av data i olika former som diagram och tabeller (pivot)
• Publicering av statistikvisning i realtid
• Möjlighet till integrering med andra system för hämtning av data såsom affärssystem, tidrapporteringssystem, ekonomisystem

Navet

Intranät

På Navets intranät kan medarbetarna hitta aktuell information om nyheter, ledningsdokument, statistik och annat som du vill nå ut med.

Navet Intranät:
• En intern portal för delning av information
• Möjlighet att låta medarbetarna vara med och informera om nyheter
• Publicering av dokument och länkar
• Statistikvisning
• Kontaktuppgifter till medarbetarna
• Visning av semesterschema eller annan kalenderinformation

Navet

Ledningssystem

I ledningssystemet beskrivs hur organisationen styr sin verksamhet. Ledningssystemet stödjer arbetet med att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Ledningssystemet är inte bara till för ledningen utan hjälper även medarbetarna med exempelvis rutiner för det dagliga arbetet. Ledningssystemet kan ha sin utgångspunkt från olika standarder som t ex miljö, kvalitet, säkerhet eller arbetsmiljö.

Navet Ledningssystem:
• Dokumenthantering
• Versionshantering
• Planerad publicering
• Behörighetsstyrning
• Delning av dokument internt/externt

Navet

Hemsida & kundportal

I Navet kan företagets hemsida skapas och administreras på ett användarvänligt och smidigt sätt. Hemsidan kan med fördel kompletteras med en kundportal för delning av information med kunder på ett säkert sätt istället för att skicka e-post. Ett bra GDPR initiativ.

Navet hemsida och kundportal:
• Enkel hantering av din hemsida
• En kundportal för delgivning av information och rapporter både internt och externt
• Möjlighet att integrera kundregister med affärssystemet
• Utbyte av dokument och filer med kunder
• Självservicefunktion, där kunden kan registrera ärenden på egen hand
• Informera din kund med den information du vill

Navet

Mobil rapportering

Som företagare är det viktigt att ha kontroll över sin verksamhet. Att få in tidrapporter och annan information om pågående arbeten kan vara helt avgörande för att lyckas eller inte. Ju snabbare informationen kommer in, desto bättre. Med mobil rapportering kan tider och åtgärder registreras direkt ute på fältet. Snabbare och bättre kan det inte bli.

Navet Mobil rapportering:
• Enkelt att installera och komma igång
• Möjlighet till användning av bilder direkt från mobilkameran
• Rapportering offline
• Egna formulär för annan rapportering, t.ex. besiktningsprotokoll, inventeringar och mycket annat

Vill du veta mer?

Kontakta våra experter direkt eller via formuläret nedan för en inledande, förutsättningslös diskussion kring hur denna kraftfulla systemlösning kan integreras i din verksamhet för att effektivisera och rationalisera din vardag.

Kontaktpersoner

Dag Johansson

Dizparc Linköping

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.