Då ett affärssystem på många sätt utgör hjärtat i ett bolag blir det viktigt att både fundera på hur era behov ser ut idag och att blicka framåt och ta höjd för hur de kommer att se ut i framtiden. Du behöver också tänka på att hitta ett system som passar för den bransch du verkar i och har funktionalitet som kan svara upp mot både branschspecifika och mer generella behov i din verksamhet. Kanske har du integrationer mot andra system som är viktiga att ta i beaktande och kunna säkerställa fungerar sömlöst även vid ett systembyte. Och slutligen bör du ju hitta en partner som har både rätt kompetens för jobbet och jobbar på ett sätt som passar er projektgrupp. 

Ett tips är att samla ett internt team med olika kompetenser och tillsammans börja brainstorma kring frågebatteriet för att utifrån det utforma er kravspecifikation på ett nytt system.  

Lycka till på er kommande resa mot ett nytt affärssystem!