<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ståthöga MA Teknik

Automatiserade processer och stärkta nyckeltal med ett kraftfullt affärssystem

Man med gula skyddskläder och hjälm tittar på en surfplatta

Ståthöga MA Teknik är ett modernt underhållsföretag med lång tradition. Ståthöga MA Teknik har idag nio verksamhetsområden och tillhandahåller både produkter och tjänster till såväl stora som små industriföretag. Företaget har sitt huvudkontor i Norrköping men är verksamma på flera orter i landet. För några år sedan var de i behov av att uppdatera sitt affärssystem och valde att inleda ett samarbete med Rationell IT, som idag är en del av Dizparc.

Företaget hade siktet inställt på affärssystemet Pyramid och när det gällde att välja en samarbetspartner föll valet på Rationell IT. Förfrågan kom till Rationell IT från Ståthöga MA Teknik och de inledde kontakten genom företagets VD, Henrik Fältmars, som sedan varit främsta kontaktperson genom hela samarbetet.

”Vid tiden för införandet av det nya affärssystemet hade Ståthöga MA Teknik många manuella processer som vi fick hjälpa till att digitalisera och få in i flödet. För oss var det ett stort projekt och mycket handlade om att de är en organisation som finns på olika orter med servicepersonal som arbetar mobilt, därför behövde vi också implementera mobila rapporteringar i flödet”.

Dag Johansson, VD, Rationell IT/Dizparc.

För Ståthöga MA Teknik har införandet inneburit en mer effektiv hantering av företagets processer.

”Pyramid är ett kompetent system med stora möjligheter! Vi använder affärssystemet Pyramid i projekt, lager, försäljning, logistik och bokföring/ekonomi. I samband med bytet så digitaliserade vi flera processer som tidigare hanterats med penna och papper. Efter bytet till Pyramid affärssystem har Ståthöga MA Teknik fått en effektiv hantering av processer i bolaget samt stor möjlighet att följa upp statistik vilket i sin tur har stärkt de flesta av våra nyckeltal".

Henrik Fältmars, VD, Ståthöga MA Teknik.”

Sedan införandet av affärssystemet har Ståthöga MA Teknik och Rationell IT arbetat tillsammans på nästintill daglig basis och samarbetet har vuxit till att även inkludera teknik.

”Samarbetet har fungerat jättebra och vi har matchat både företagsmässigt och personlighetsmässigt. Idag hjälper vi dem med att utveckla verksamheten och stötta i affärssystemet. Vi vet att de uppskattar den stora flexibiliteten och att det går att göra unika verksamhetsanpassningar i både stort och smått, samt att det går att integrera Pyramid med andra verksamhetssystem".

Tobias Andersson, Rationell IT/Dizparc.”

Vill du veta mer om projektet? Tveka inte att ta en kontakt med oss så berättar vi mer!

Kontaktpersoner

Dag Johansson

Dizparc Linköping

Maria Alstander

Dizparc Linköping

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.