<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

En social digital arbetsplats

Framkalla engagemang hos medarbetarna med en social och skalbar intranätslösning.

två kvinnor framför laptop

Att säkerställa att personal har tillgång till rätt information och att den är uppdaterad är inte en fin funktion, den är helt avgörande. Ett intranät kan frigöra tid för chefer och arbetsledare, men även för anställda som alltid vet var de hittar relevant information och de senaste nyheterna. På Dizparc hjälper vi dig att skapa en digital företagskultur där tillgänglig information är en naturlig del av vardagen.
man vid datorskärm

Digital arbetsplats

Vi ger oss inte förrän du har lyckats

Låt oss skapa en lösning som passar för er verksamhet och era behov. Vi bidrar med kunskap och erfarnhet baserat på vad vi sett och gjort hos många kunder genom åren. Vår lösning är skalbar och flexibel för att passa både mindre och större företag.

Publicera information

Publicera dokument eller annan kritisk information för alla eller för delar av organisationen. Kan ni komma åt informationen när ni behöver den?

Skapa engagemang

Ett intranät ger möjlighet till delaktighet och insyn i vad som händer på företaget. Det kan också vara ett effektivt sätt att exponera företagets kultur och värderingar.

Maximera nyttan

Med ett intranät i SharePoint knyter du ihop alla delar inom Microsoft 365. Du får ett kostnads-effektivt, lättskött och säkert intranät. Dessutom fullt integrerat med hela MS 365 som Teams, OneDrive och Power BI.

tre kvinnor samtalar runt konferensbord

Ahlins

Personalhandboken förenklar arbetsvardagen för Ahlins

Hur hanterar vi klämdagar, när ska utläggsräkningen lämnas in, får jag använda friskvårdsbidraget till ridlektioner, finns det policys för miljöarbete på min arbetsplats osv osv… Frågeställningarna kan vara många när det handlar om att ta reda på vad som gäller på en arbetsplats. Kolla in hur Ahlins löste sin utmaning!

”- Vi tror på långa relationer som får växa över tid, och vill vara med och skapa en framgångsrik intranätlösning för ert företag idag, och imorgon.”

Emelie Rogbring, Dizparc

Kontaktpersoner

Eva Elwing

Dizparc Jönköping Infra

Emelie Rogbring

Dizparc Jönköping Infra

Tonie Hartwigsson

Dizparc Jönköping Infra

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.