<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Komatsu Forest

En välbesökt samlingspunkt under ständig utveckling

kvinna läser på mobiltelefon

Hos skogsmaskinleverantören Komatsu Forest är det globala intranätet en viktig och välbesökt samlingspunkt för bolagets närmare 2000 medarbetare. Oavsett om det gäller att läsa aktuella nyheter eller hitta information besöker gärna såväl tjänstemän som produktionspersonal och mekaniker ett levande intranät som kännetecknas av snabbrörlighet med frekventa nyhetsuppdateringar.

När bolagets gamla intranät nått sitt bäst före datum och tiden också var mogen att  transformera andra interna system fick Dizparcs team förmånen att hjälpa Komatsu Forest på resan mot en modern digital arbetsplats på Microsoft 365. 

Dizparcs team jobbar idag med löpande support, coaching och utbildning av användarna samt utveckling av ny funktionalitet på intranätet. Det sistnämnda görs primärt inom ramen för ett antal användargrupper, fokuserade både på intranätet och Microsoft 365 i stort, där ett antal utvalda superusers från Komatsu Forests olika avdelningar tillsammans blir en viktig röst från organisationens sida i vidareutvecklingen. 

“För oss är det otroligt värdefullt att Dizparcs team jobbar nära våra användare och kan hjälpa oss att driva olika typer av grupper där vi kan samla in feedback kring fortsatt utveckling. Sedan vi började att jobba mer strukturerat med superuser-grupper har vi fått en helt annan långsiktighet i arbetet och det blir mindre “släcka bränder-situationer”. Vi har noterat ett ökat engagemang sedan grupperna startades och det är alltid lättare att få med sig organisationen när någon utomstående kommer med kloka insikter”, berättar Sara Bäckman Mårdh, Intranätansvarig på Komatsu Forest.

"Vårt samarbete med Dizparcs team funkar väldigt smidigt och det är skönt att ha personer på plats här i Umeå. Min upplevelse är att de är väldigt kompetenta, tillmötesgående och lösningsorienterade"

David Sundqvist, IT-chef, Komatsu Forest

Utöver att hjälpa Komatsu Forest att utveckla sitt intranät fokuserar Dizparcs team också på att hjälpa organisationen att skapa verksamhetsnytta genom att fullt ut nyttja den funktionalitet som ingår i bolagets Microsoft 365-licenser. 

“Vi får ofta goda råd av mer strategisk karaktär från Dizparc kring hur vi kan tänka när det gäller Microsoft 365 i stort och teamet har blivit ett värdefullt bollplank i vardagen för oss. De har alltid kloka tankar kring hur vi ska få mest “pang för pengarna” och guidar oss i vilka uppdateringar som är på gång och hur vi ska tänka för att nyttja dem på bästa sätt. Det märks verkligen att Dizparc jobbar utifrån kundens perspektiv och inte bara är ute efter att sälja på oss saker. Jag känner mig trygg i att deras största fokus är att hjälpa oss att få en vettig arbetsvardag och att de vill åt samma håll som vi”, fortsätter Sara Bäckman Mårdh.  

“Vårt samarbete med Dizparcs team funkar väldigt smidigt och det är skönt att ha personer på plats här i Umeå. I de fall det uppstår utmaningar för oss på IT-avdelningen är de alltid nära till hands och kan stötta oss både med sin breda kompetens och extra resurser vid behov. Min upplevelse är att de är väldigt kompetenta, tillmötesgående och lösningsorienterade”, fyller David Sundqvist, IT-chef på Komatsu Forest i. 

Komatsu Forest är ständigt på jakt efter nya sätt att utveckla sitt intranät och utöver att hålla igång ett levande nyhetsflöde med frekventa uppdateringar försöker de hitta nya sätt att engagera användarna. Ett exempel på det är lanseringen av lunchföreläsningar som körs som live events via Teams med anmälan via intranätet. Ett mycket uppskattat nytt inslag som har mötts av många glada tillrop och positiva kommentarer från användarna. Intranätet förses också med ny funktionalitet i takt med att organisationen nyttjar Microsoft 365 på nya sätt. Just nu skapas till exempel ett nytt GDPR-verktyg upp i SharePoint som på sikt ska bli tillgängligt för hela organisationen via just intranätet. 

“För mig och kollegorna på Dizparc är Komatsu Forest en både spännande och utvecklande kund att jobba med. Som konsult är det alltid extra kul att få vara med från implementationen av ett intranät hela vägen in i förvaltningsfasen där vi kan ta en rådgivande roll och bli mer av en strategisk partner som hjälper kunden att vidareutveckla lösningen i takt med nya användarkrav och tekniska möjligheter”, avrundar Lisa Naréus, Verksamhetsutvecklare och projektledare på Dizparc i Umeå.  

"Vi får ofta goda råd av mer strategisk karaktär från Dizparc kring hur vi kan tänka när det gäller Microsoft 365 i stort och teamet har blivit ett värdefullt bollplank i vardagen för oss. Det märks verkligen att Dizparc jobbar utifrån kundens perspektiv och inte bara är ute efter att sälja på oss saker."

Sara Bäckman Mårdh, Intranätansvarig, Komatsu Forest

Vill du veta mer om projektet?

Varmt välkommen att ta en kontakt med oss så berättar vi gärna mer.

Kontaktpersoner

Anna Nabb

Dizparc Umeå

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.