<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ahlins

Personalhandboken förenklar arbetsdagen

tre kvinnor sitter och pratar framför datorer

Hur hanterar vi klämdagar, när ska utläggsräkningen lämnas in, får jag använda friskvårdsbidraget till ridlektioner, finns det policys för miljöarbete på min arbetsplats osv osv… Frågeställningarna kan vara många när det handlar om att ta reda på vad som gäller på en arbetsplats. Ofta resulterar frågor som dessa i en diskussion mellan kollegor, ett mail till chefen eller en tur till personalavdelningen. Det kan ta värdefull tid från arbetet och ibland blir det olika svar beroende på vem man frågar.

I Habo, knappt två mil nordväst om Jönköping ligger Ahlins, ett företag med absolut expertkunskap inom anodisering av aluminiumdetaljer. Företaget har funnits i närmare 60 år men befinner sig i ständig utveckling och förändring för att möta nya krav och utmaningar från kunder.

Samarbetet mellan Ahlins och Dizparc har pågått under flera år med fokus på drift och förvaltning av IT-miljön. I samband med en önskan från Ahlins att tillsammans jobba mer proaktivt och framåtsträvande identifierade vi möjligheten att frigöra värdefull tid för chefer och arbetsledare genom att bygga en enkel personalhandbok på befintligt intranät. Intranätet är byggt på SharePoint Online och används som knutpunkten för gemensamma dokument och kvalitetsledningssystem.

På Ahlins upplevde man precis situationen ovan. Det var svårt för anställda att enkelt hitta information och det tog onödigt mycket tid från platschefen Elisabeth Sandberg att svara på ganska enkla frågor.

”- Vårt uppdaterade intranät, och framförallt den nya personalhandboken, har fått mycket beröm internt. Medarbetarna upplever att det är smidigt att hitta informationen de söker. En förändring som verkligen gick snabbt att genomföra och som sparat mycket tid för mig.”

Elisabeth Sandberg, Platschef Ahlins

Efter inledande samtal med fokus på önskat läge från Ahlins gick vi igenom det material som man önskade göra mer tillgängligt. Utmaningen låg – precis som det ofta gör – snarare i att det fanns för mycket än för lite material, sparat på olika platser utan tydlig struktur. Baserat på detta tog vi fram en grundläggande struktur som vi började fylla med information. Strax växte en personalhandbok fram, lättillgänglig och lätt att administrera, i kombination med en enkel startsida där nyheter smidigt kan publiceras och spridas.

”- En förhållandevis liten insats resulterade i något som verkligen ger oss payback.”

Elisabeth Sandberg, Platschef, Ahlins

Vill du veta mer om projektet?

Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret. 

Kontaktpersoner

Stefan Nohammar

Dizparc Jönköping

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.