<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyläge

En annorlunda tillvaro förvandlas till en ny

man tittar ut genom fönster

Våren 2020 går till historien som våren då i princip alla verksamheter tvingades att ställa om till ett helt nytt läge. Vad den nya pandemi som drabbat världen egentligen skulle innebära och hur lång tidshorisont vi hade framför oss stod skrivet i stjärnorna och osäkerheten var ett faktum. Omställningen kom i princip över en natt vilket ställde stora krav på såväl organisation som individ att snabbt anpassa sig till en ny tillvaro.

För Dizparc har pandemin inneburit en del förändringar, men också nya möjligheter i takt med att verksamheten över hela landet fick ställa om. Ungefär ett och ett halvt år efter den där första dagen på hemmakontoret reflekterar delar av Dizparcs ledning kring vad omställningen inneburit, vad som fungerat bra och mindre bra, vilka nya arbetssätt som kommer att få leva kvar och vilka lärdomar de dragit från denna annorlunda tid. 

“- För oss som konsultaktör har den absolut största omställningen ägt rum inom området tjänsteresor. Alla våra tidigare fysiska möten, oftast förknippade med resor kors och tvärs till kunder, ersattes i princip över en natt med digitala möten”, berättar Andreas Blåeldh, koncern VD för Dizparc. .

Att ett minskat antal resor lett till positiva miljöeffekter råder det ingen tvekan om. Gruppen är enig om att de flesta kollegor säkerligen kommer att tänka till både en och två gånger innan en resa bokas framöver både utifrån ett miljö- och effektiviseringsperspektiv och viljan att faktiskt lämna över en välmående planet till nästa generation. I kombination med en ökad tolerans för digitala möten från kundsidan är ett minskat resande med största sannolikhet en beteendeförändring som är här för att stanna på lång sikt.

“ - I takt med att den tekniska mognadsgraden hos användarna och de digitala mötesverktygen har utvecklats både kopplat till funktion och säkerhet känns det mer och mer som att det digitala mötet faktiskt kan matcha det fysiska. Som leverantör av digitala tjänster märker vi helt klart en ökad efterfrågan kopplat till den typen av teknik och även så klart e-handelslösningar för att möta efterfrågan online, menar Fredric Arvidsson, affärsutvecklare på Dizparc.

Att de förändringar som ägt rum under pandemin lett till såväl miljövinster som ekonomiska vinster råder det ingen större tvekan om. Inom den tredje och sociala hållbarhetsdimensionen råder dock större frågetecken kring vilka vinster som gjorts. Att plötsligt spendera mindre tid i den sociala kontext och viktiga fasta punkt som kontoret utgör för många medarbetare kan vara en tuff utmaning och kraven på att vara en närvarande arbetsgivare och behärska ett transformativt snarare än kontrollerande ledarskap har ökat i den allt mer digitala arbetsvardagen. 

“- Vi valde tidigt att inte stänga ner våra kontor helt utan erbjuda de medarbetare som önskar möjligheten att vara på kontoret åtminstone någon dag i veckan. Då givetvis under säkra former och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I och med att friheten varit stor har också utfallet varit det. En del av våra kontor har inte haft några medarbetare på plats alls, medan andra i större grad har valt att spendera sina dagar på kontoret som vanligt”, förklarar Andreas.

“- Demografin och geografin har helt klart spelat in i det här avseendet. Fler yngre medarbetare som kanske i högre grad lever i ensamhushåll och bor på mindre yta har siktats på kontoren än äldre som med ett mer utmanande livspussel har valt att arbeta hemifrån i större utsträckning. Vi har också märkt en skillnad mellan storstad och småstad där den ökända storstadstrafiken och morgonrusningen med allt vad det innebär säkert gjort att fler varit mer benägna att arbeta från hemmakontoret nu när möjligheten finns”, fortsätter Andreas. 

“- Att vi valde att inte stänga ner våra kontor tror vi har haft en positiv effekt på verksamheten överlag. Vi upplever att våra medarbetare har klarat distansarbetet förhållandevis väl. Som mindre bolag har vi en fördel i att cheferna jobbar närmare sina medarbetare än i stora konsultorganisationer och vi har sett en tydlig trend i att våra ledare har kavlat upp ärmarna och försökt att bjuda in till “coronasäkra” och teambuildande aktiviteter i syfte att hålla den sociala kontakten igång. Generellt sett finns det ett starkt förtroende mellan våra chefer och medarbetare där medarbetarna till stor del haft överseende med att allt inte kan fungera som normalt i en kristid och cheferna hade i sin tur haft förmåga att leda enligt “frihet under ansvar”-principen på ett  mycket framgångsrikt sätt”, flikar Jonas Nyqvist, affärsutvecklare och controller på Dizparc/Huset Invest in.

Dizparcs ledning har löpande följt utvecklingen av pandemin och kartlagt den påverkan den fått på verksamheten, positiv som negativ, och successivt skapat sig en bild av hur det nya normalläget kommer att se ut. Att den senaste tiden fått stor påverkan på såväl bolagets verksamhet som branschen i sig råder det ingen tvekan om, men det är en ljus bild som målas upp och konsensus råder kring att det finns fler möjligheter än hinder att upptäcka i horisonten. 

“- För oss som primärt bedriver en verksamhet inom SME-segmentet har vi haft turen att jobba med kunder och branscher som har tuffat på bra även under pandemin. Vi har generellt nära relationer med våra kunder som gjort att vi fått behålla de uppdrag vi har och nu snarare blickar framåt tillsammans med våra kunder och breddar vårt erbjudande i takt med att de digitala behoven och mognadsgraden ökat snabbt i de branscher vi arbetar med. Vi kan också se en potential i att inte behöva vara lika geografiskt styrda till de resurser som finns på en specifik marknad utan har styrkan att kunna leverera våra tjänster oavsett geografisk position framöver”, konstaterar Marcus Wendling, affärsutvecklare på Dizparc/Huset Invest. 

“- En annan tydlig fördel som jag ser det är att vi faktiskt värderar vad vi gör av vår tid och på så sätt också tänker till när det är läge att ses fysiskt eller digitalt utifrån vad som skapar mest effektivitet”, fortsätter Marcus. 

“- Jag vill dock ändå slå ett slag för kaffemaskinen! Även om vi ser en mängd positiva effekter får vi inte bortse från kraften i de fysiska mötena. Vår verksamhet är i grunden uppbyggd på personliga relationer såväl internt som externt och det är viktigt för oss att inte tappa värdet i dessa. Flexibiliteten och den nya graden av frihet som nu råder ska vi så klart inte tappa, men vi kommer parallellt med den alltid att värna en kontorsgemenskapen som är ett viktigt nav och en nyckelingrediens i Dizparcs härliga kultur”, menar Jonas.

“- Hur nyläget på Dizparc kommer att se ut återstår att se, men helt klart är att det pågår en spännande transformation där det ska bli intressant att se vilka vilka lärdomar och erfarenheter vi tar med oss in i framtiden för att leverera ett ännu bättre erbjudande, partnerskap med våra kunder och en arbetsplats att längta till. Oavsett om den är fysisk, digital eller mest troligt en hybrid”, avslutar Andreas. 

Vill du prata mer om nyläget med oss? Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret. 

Kontaktpersoner

Andreas Blåeldh

VD, Dizparc

Annelie Weinehall

Hållbarhetsansvarig, Dizparc

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.