<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Innovation

“Grönt är skönt” - drömmen om gröna affärer, projekt och konsulttjänster

kvinna bland gröna blad

Den 6 april 2021 nådde vi i Sverige vår så kallade Earth Overshoot Day. Redan då hade vi alltså nått den dagen då alla jordens resurser för det här året skulle varit slut om alla länder höll samma förbrukningstakt som vi gör. Att alla jordens resurser plötsligt skulle ta slut kan kännas som både en hisnande och skrämmande tanke, men kanske inte längre en speciellt overklig sådan för den som gjort sin hemläxa.

I augusti 2021 släpptes en alarmerande klimatrapport från IPCC som ger svar på vad som ligger bakom de allt mer frekventa extremväder vi bevittnat runtom i världen i form av exempelvis översvämningar och bränder. Dessvärre indikerar den att det är människors handlingar och den negativa påverkan de har på vårt klimat som ligger bakom dessa drastiska förändringar. Det är troligtvis få av de som tagit del av rapporten eller nyhetsrapporteringen i stort som inte känner att vi måste agera. Och det skyndsamt.

Känslan av att vilja agera går dock ofta hand i hand med en känsla av maktlöshet. Vad kan egentligen jag, som bara är en individ i ett stort pussel, bidra med för att hjälpa till att vända utvecklingen? Är det egentligen inte främst större spelare i form av länder, multinationella företag, intresseorganisationer och liknande som behöver kavla upp ärmarna och agera för att skapa större effekt? Svaret på båda dessa frågor är kort och gott att vi alla behöver agera, i det lilla som stora, för en mer hållbar framtid. 

Men visst finns det en poäng i att vi som företag har ett större ansvar än en enskild individ. Alla verksamheter behöver ta ansvar och anpassa sig för en minskad negativ klimatpåverkan. För oss som tillhör IT-sektorn finns det mycket att jobba på och jag tror att de flesta aktörer i branschen är medvetna om att IT-verksamhet av olika slag ofta omnämns (med all rätt) som en miljöbov. Främst med anledning av den omfattande, och till stor del ohållbara, elförbrukning som exempelvis all internetanvändning i samband med interaktion med digitala tjänster eller serverhallarna för driften av dessa förbrukar. 

Även om vi som bransch idag står inför stora utmaningar kopplat till hållbarhet så har vi också en stark tro på att vi kan vara en del av lösningen. Kanske inte genom att “stänga” internet och sluta erbjuda digitala tjänster utan snarare genom att vi kan ta en ledande roll i en omställning där vi ser till att våra kärnverksamheter fokuserar på att tillhandahålla nya innovativa och hållbara IT-lösningar som gagnar samhället i stort.  

Teknik kan användas på många sätt i syfte att förnya, förenkla och förbättra. Genom ett aktivt innovationsarbete såväl internt som i partnerskap med andra likasinnade kan IT-företag säkerligen göra stor skillnad. Genom att lansera nya och bättre tjänster som är både effektiva, pålitliga, lätta att använda och sist men absolut inte minst bidrar till att vi når de globala målen för hållbar utveckling kan vi dra vårt viktiga strå till stacken.

Hos oss på Dizparc har vi börjat att ta små innovationssteg som förhoppningsvis kan växa till stora kliv i takt med att vi kläcker nya idéer om hållbara aktiviteter och innovationer kopplat till vår leverans. Exempel på detta är vårt arbete för mer klimatsmart resande, utveckling av digital mötesteknik och återbruk av hårdvara.

Kanske har du en riktigt smart grön innovation som du går och funderar på? Tveka inte att höra av dig till oss så kanske vi tillsammans kan bygga vidare på den!

Kontaktpersoner

Andreas Blåeldh

VD, Dizparc

Annelie Weinehall

Hållbarhetsansvarig, Dizparc

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.