<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Norra Skog

Digital handelsplats ökar skogsägarnas tillväxt

Skog fotad ovanifrån

Det är inte ovanligt att ny teknik och digitalisering öppnar upp för nya sätt att skapa tillväxt. Föreningen Norra Skog arbetar kontinuerligt med att, genom sin samlade kunskap och sina tjänster, öka värdet på sina medlemmars skogar, idag och generationer framåt. Med sina 27 000 enskilda skogsägare och ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige, är man Sveriges näst största skogsägarförening och en betydande aktör i Sveriges skogliga produktion av virke.

När Eva-Maria Ekström från Norra Skog tog kontakt med Peter Adolfsson, Teamchef på Dizparc så hade man en idé om att skapa en digital handelsplats för sina medlemmar, en handelsplats där det var möjligt för föreningens medlemmar att köpa eller sälja sina emitterade insatser.

– Som skogsägarförening strävar vi ständigt efter att skapa värde för våra medlemmar. En digital handelsplats där våra medlemmar kan köpa och sälja sina emitterade insatser är ett bra sätt att göra emitterade insatser likvida för de medlemmar som vill sälja dessa och de medlemmar som vill ta större del av framtida vinstutdelningar kan köpa emitterade insatser.

Eva-Maria Ekström, Finans- och inköpschef Norra Skog

Norra Skog hade också en önskan att handelsplatsen skulle integreras mot medlemmarnas befintliga användarsidor, de s k ”Mina sidor”, så att all handel kunde utföras enkelt och sömlöst, utan ytterligare krav på något extra login. Viktigt var också att handelsplatsen skulle vara användarvänlig och säker att använda. Dessutom behövdes en lösning där en extern part, SKM – Svensk Kraftmäkling som är en opartisk granskare med tillstånd från Finansinspektionen, kunde övervaka all handel och säkerställa att den utförs på ett korrekt sätt.

Ett projekt rotat i samarbete  

Tillsammans med Norra Skog och SKM utarbetades först en spec. som alla parter var nöjda med. Därefter togs ett designförslag fram som Norra Skog fick godkänna.

– Under projektgenomförandet så bedrevs allt utvecklingsarbete agilt, något som skapade trygghet för alla inblandade parter i projektet.

Peter Adolfsson, Teamchef Dizparc

Säkerheten viktig

Vid själva utvecklingen av handelsplattformen så togs även höjd för säkerheten. Den, för svenskar, välkända e-legitimationstjänsten Mobilt BankID, implementerades så att varje köpares/säljares identitet verifieras vid köp/sälj. Dessutom utvecklades ett skräddarsytt administrationsgränssnitt till SKM för att de på ett lättöverskådligt sätt skulle kunna övervaka handeln.

Handelsplatsen är nu en fullt integrerad del av Norra Skogs webbplats och ett stort antal ordrar har redan hunnit registrerats. Ett riktigt spännande projekt med en kul kund!

– Kul att få vara så delaktig under själva utvecklingsprocessen. Resultatet blev verkligen lyckat och våra medlemmar är vinnarna.

Eva-Maria Ekström, Finans- och inköpschef Norra Skog

Vill du veta mer om projektet?

Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret.

Kontaktpersoner

Anna_Nabb_webb

Anna Nabb

Dizparc Umeå

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.