<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

UNIMER

Molnresan hos Unimer började med ett intranät

javier-allegue-barros-0nOP5iHVaZ8-unsplash_besk

Ofta ser vi hos våra kunder att Microsoft 365 bara används till en bråkdel av sin potential. Tekniken finns där men används bara delvis eller inte alls. I det paket man köper ingår ofta mängder av funktioner som inte används och det kan väl inte bara vara vi smålänningar som vill passa på att nyttja det vi redan betalar för? 

Unimer har verkat inom plast och gummi på Sveriges västkust sedan 70-talet. De levererar sina produkter över hela världen och kunderna är allt från det mindre verkstadsföretaget till den stora multinationella koncernen. 

"- Vi satte oss tillsammans med ledningsgruppen på Unimer för att bidra med kunskap, erfarenhet och kreativitet med målsättningen att hjälpa dem att se möjligheterna och nyttan med Microsoft 365. Ett koncept som vi kallat för MS 365 Inspirationsworkshop."

Emelie Rogbring, Dizparc

En av aktiviteterna efter vårt möte blev att sätta upp ett intranät i SharePoint med grundläggande funktioner som nyhetsflöde, företagskalender och personalhandbok. 

”- Vi visste att vi bara använder en bråkdel av MS 365 verktygen och ville veta mer. Dizparc bidrog med inspiration och kunskap om vad vi behöver göra för att skapa ett fungerande och informativt intranät. Idag används intranätet aktivt och vi är väldigt nöjda med helheten. ”

Noora Pääkkönen, Unimer

Med grunderna i intranätet på plats tog utrullningen i organisationen fart. Mottagandet blev positivt bland de anställda och efterfrågan på fler funktioner och möjligheter ökade. Resultatet blev att Unimer valde att satsa på ett ledningssystem. 

Vår grundtes är att ett ledningssystem ska vara lätt att använda, oavsett vad man jobbar med och var man befinner sig. Så var inte riktigt fallet med Unimers befintliga ledningssystem, det hade många år på nacken och var i behov av upprustning. Valet blev att bygga en ny lösning baserad på SharePoints inbyggda stöd för dokumenthantering tillsammans med navigering i enkla grafiska processkartor. Det finns som standard stöd för versionshantering och godkännandeflöden.  

Ledningssystemet är nu en del av intranätet, det är enkelt och överskådligt med smidig åtkomst från alla typer av enheter, oavsett var man befinner sig. 

”- Nu när vi har intranätet och ledningssystemet på plats, vill vi fortsätta med att flytta all finhantering till molnet. Vi har även andra delar av verksamheten som vi har med i vår digitaliseringsplan och kommer att jobba med dem också. Samarbetet med Dizparc har gett oss mod och färdighet att våga ta nästa steg och nu vill vi fortsätta på den vägen.”

Noora Pääkkönen, Unimer

  

Vill du veta mer om projektet?

Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret. 

Kontaktpersoner

Emelie Rogbring

Dizparc Jönköping

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.