<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
VÅRA TJÄNSTER

Klappir

Klappir är världsledande när det gäller datadrivna hållbarhetsinsatser, med fokus på samarbete genom hela din försörjningskedja. Säkerställ bättre hållbarhetsprestanda med en molnlösning som inkluderar datainsamling och –hantering, tillgångshantering, analys av värdekedjan, redovisning och rapportering.

Klappir + Dizparc

Dizparc har ingått ett partnerskap med Klappir för att förbättra hur vi stöttar kunder på deras hållbarhetsresa från efterlevnad till konkurrensfördelar. Dizparc tillhandahåller löpande onboarding, stöd och kompetensutveckling för implementeringen av Klappir från dag 1, fram till slutgiltig rapportering. Oavsett var du befinner dig på din hållbarhetsresa, eller vilka resurser du har, kommer vi att möta vi dig där du är och fylla i luckorna.

Så väljer du rätt verktyg

Precis som alla resor kräver hållbarhet engagemang, planering och rätt verktyg. Att välja rätt hållbarhetsplattform för att ta ditt företag från efterlevnad till konkurrensfördelar är ett viktigt steg. Din unika positionering, behov och mål måste beaktas.

Med Klappir är efterlevnad och regelanpassning (ESRS och andra globala ramverk) givet. Därför kan vi fokusera på det långsiktiga värdeskapandet, ständiga förbättringar och det strategiska beslutsfattandet som Klappirs datainsamling och riskhanteringsverktyg ger.

Dizparc rekommenderar Klappir för kunder som har följande som viktiga behov och mål:

1. Kräver det bästa verktyget för datanoggrannhet och validering. Klappir är den enda hållbarhetslösningen som använder aktivitetsbaserad data.

2. Håller datasäkerhet och integritet högt. Klappir är den enda hållbarhetslösningen med tredjepartsvalidering genom ISAE 3000-säkring, vilket innebär full transparens av dataprocesser, IT-säkerhet, beräkningsmetoder och en verifierad hållbarhetsdeklaration.

3. Vill ha praktiskt stöd, vägledning och utbildning. Dizparc tillhandahåller skalbar och löpande on-boarding från dag 1 till och med rapporteringsdagen, till en engångskostnad.

4. Värderar sitt ekosystem och behöver ett engagemangs- och kommunikationsverktyg för intressenter för att förbättra datakvalitet, precision och tillgänglighet.

5. Kräver enkelhet, effektivitet och automatisering. Klappir använder en API-anslutning för att importera data och uppdatera rapporter och visualiseringar. Det finns ett integrerat analys- och KPI-verktyg för att övervaka framsteg, jämföra och hitta best practice.

Så här arbetar vi

Hantering av all din ESG-data, handlingsplanering och efterlevnad i en molnlösning.

Backup
Datainsamling

Samlar in och bearbetar ESG-data över din värdekedja för att underlätta redovisning, analys och rapportering.

 

Rocket@2x
CSRD Efterlevnad

Helt i linje med CSRD-kraven, rymmer IRO-ledning, strategier, policyer, handlingsplanering och rapportering.


 

Heart_icon
Due diligence

Fungerar som ett due diligence-verktyg för värdekedjan för dina leverantörer och investeringar. 


 

klappir vy på dator

Om Klappir

ESG-rapportering innebär en mångfacetterad utmaning, med datatillgänglighet och struktur som varierar avsevärt mellan länder och branscher. Med över ett decenniums erfarenhet av ESG-efterlevnad har Klappir testat allt. Klappir har en global närvaro och arbetar i 40+ länder och bred branschtäckning från fastigheter, konstruktion, produktion, detaljhandel, sport, finansiella institutioner (banker, försäkrings- och pensionsfonder), transport, sjöfart, flyg, fiske och mycket mer. 

Sömlöst hållbarhetsstöd med Klappir + Dizparc

Välj din supportprenumeration. Oavsett var du befinner dig på din hållbarhetsresa, eller vilka resurser du har, kommer vi att möta dig där du är och fylla i luckorna.

Screenshot 2024-05-22 at 11.36.21-1

Just nu erbjuder vi

kvinna som ler och kikar ner på dator

Hållbarhetschef som en tjänst

Hållbarhetsexpert on-demand utifrån det stöd som passar dina behov.

  • Advisory service 
  • Standard service
  • Extended service

händer som skriver på dator

Fristående tjänster

Engångstjänster för hållbarhet.

  • Dubbel väsentlighetsanalys
  • Due Diligence Sprint
  • Hållbarhetsstrategi, policy eller mål utveckling
  • Branschspecifik hållbarhetsprognos och insikter

kollegor som står i grupp och pratar

Baslinjeanalys

En djupdykning i ditt företags befintliga hållbarhetsramverk, processer och kommande behov. Det inkluderar utvecklingen av en framtida handlingsplan.

Kontakta våra experter

Cara Boccieri

Dizparc Business & Strategy

Jennie Hägglund

Dizparc Business & Strategy

Magnus Melén

Dizparc Business & Strategy

Händer inom Hållbarhet

Kontakta oss

Ta en kontakt så hör vi av oss snarast möjligt.