<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
VÅRA TJÄNSTER

Hållbarhet som en tjänst

Vi tror att verklig transformation bara kan ske inifrån, därför går vi bredvid dig och ditt team som en pålitlig rådgivare, med expertis i skärningspunkten mellan miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

Framtidssäkra genom hållbart företagande

Nya EU-standarder och direktiv (ESRS, CSRD, CSDD) innebär att 50 000 företag måste följa och rapportera om en rad hållbarhetsområden med början 2024. (Se tidslinjen för att ta reda på när det är din tur och vad det betyder.)

Precis som alla resor kräver hållbarhet engagemang och planering. CSRD kräver att företag kontinuerligt förbättrar sina strategier och policyer för hållbarhet.

Det innebär att sätta upp mål på ett transparent sätt och skapa handlingsplaner för att uppfylla dem och sedan rapportera om hela resan.

Vi har utvecklat denna tjänst med värdeskapande, ständiga förbättringar och konkurrensfördelar i åtanke. Vi tror att endast genom att bygga förtroendefulla relationer kan vi verkligen förvandla en organisation, och människorna som skapar den, till framtidens företag.

Så här arbetar vi

Genom att erbjuda resultatfokuserade tjänster med skräddarsydda och skalbara lösningar skapar vi möjligheter för ditt företag. Vi är med dig på din hållbarhetsresa, när du behöver oss, på lång sikt.

Backup
Helhetsinriktad

Vi närmar oss hela hållbarhetslivscykeln från bedömning till rapportering och integrerar hållbarhet i alla delar av verksamheten.

Rocket@2x
Skalbar
Våra prenumerationslösningar gör att du snabbt kan skala upp eller ner efter behov under din förändlingsresa. Vi möter dig där du är och bygger vidare på befintliga styrkor.
Heart_icon
Pålitlig

Vi är en engagerad långsiktig partner, alltid här när du behöver oss. Vi levererar utlovade resultat, inte timmar.

 

Vår expertis

Med bakgrund som människorättsforskare, beslutsfattare och affärsutvecklare hjälper vi organisationer att skapa lösningar med hållbart värde. Motiverade av "win-win"-metoder, där hållbarhetskrav och affärsmål är ömsesidigt fördelaktiga aspekter som stödjer framtida tillväxt och möjligheter, strävar vi efter att operationalisera företagets värderingar.

jason-goodman-CDq4ChZouXw-unsplash

Hållbarhet som en tjänst

En hållbarhetsresa är en resa som påbörjar en transformation av ditt framtida företag. 

Varje företags behov är unika och specifika. Utmaningar uppstår plötsligt och behöver uppmärksamhet.

Vissa pusselbitar saknas, medan andra är på plats. Vi tar ett helhetsgrepp och integrerar hållbarhet i alla verksamhetsområden.

Screenshot 2024-06-05 at 09.01.34

Just nu erbjuder vi

händer som skriver på dator

Fristående hållbarhetstjänster

Engångstjänster för hållbarhet.

  • Dubbel väsentlighetsanalys
  • Due Diligence Sprint
  • Hållbarhetsstrategi, policy eller mål utveckling
  • Branschspecifik hållbarhetsprognos och insikter

kollegor i grupp som samtalar

Baslinjeanalys

En djupdykning i ditt företags befintliga hållbarhetsramverk, processer och kommande behov. Det inkluderar utvecklingen av en framtida handlingsplan.

kvinna som skriver på dator

Klappir hållbarhetssystem

En programvarulösning helt i linje med ESRS.

  • Aktivitetsbaserad hållbarhetsdata kan streamas av leverantörer i ditt digitala ekosystem
  • Kontinuerligt förbättra din hållbarhetsprestanda och öka din konkurrensfördel
  • Minska din risk genom att möjliggöra utförandet av leverantörsbedömningar och ESG-betyg för hela din värdekedja, inklusive din investerings- och låneportfölj

Kontakta våra experter

Cara Boccieri

Dizparc Business & Strategy

Jennie Hägglund

Dizparc Business & Strategy

Magnus Melén

Dizparc Business & Strategy

Händer inom hållbarhet

Kontakta oss

Ta en kontakt så hör vi av oss snarast möjligt.