Webbutveckling

– moderna lösningar som matchar användarnas behov

Idag använder en mycket stor andel av webbesökarna mobila enheter som främsta kanal. Samtidigt som ”mobile first” är viktigt vet vi att en modern webblösning behöver hantera alla typer av enheter, storlekar och inställningar. Det vi gör måste fungera lika bra i en liten mobil som på en stor 5K-skärm. På dizparc ser vi till att möta den här utvecklingen med kunskap och erfarenhet, från arbetet med strategi och behovsanalys till interaktionsdesign och användartestning.

Webbutveckling med utgångspunkt i behov och nytta

På dizparc utgår all webbutveckling från behov och användarnytta. Vi vet därför att helhetsbild och förståelse för användarnas behov är avgörande för varje lyckad webbsatsning. Vi kan ta avgränsade roller i webbprojekt men arbetar främst med helhetslösningar som möter dom högsta kraven på funktion, användarvänlighet och affärsnytta. Till vår hjälp har vi både väl beprövad teknik och nya innovativa lösningar i absolut framkant av utvecklingen.

Besökare ska bli kunder

En webbsida kan ha flera olika syften, från att vara en varumärkesbärare till att vara en plattform för e-handel. I många fall är målet att uppnå en hög konverteringsgrad, det vill säga få besökare att göra det du vill på din webbsida. Att driva trafik utan tanke på konvertering är sällan ett framgångsrecept.
Det kan förstås handla om att besökare ska bli kunder men också om att erbjuda service och en interaktivitet som främjar relationen med besökaren. Enkelt uttryckt handlar konvertering om att få dina egna och besökarens mål att mötas. Det är också här dizparcs erfarenhet och kunskap inom både affärs- och användarnytta kommer till sin rätt. Vi vet vad som fungerar och vad som vinner på att undvikas.

Från utveckling till drift och förvaltning

I de flesta fall är våra uppdrag helhetsåtaganden men vi kan också ta en mer avgränsad roll som strategipartner, design/UX-leverantör, projektledare, stöd till produktägare eller innehållsleverantör.

Vårt team har gedigen erfarenhet av en rad olika CMS, bl.a. EpiServer, Umbraco och WordPress.

När en webblösning är klar erbjuder dizparc självklart också drift, förvaltning och vidareutveckling.

dizparc erbjuder:

  • Strategirådgivning
  • Design – UX och interaktionsdesign
  • Behovsanalys
  • Användartestning
  • Kravanalys och utvärdering
  • Utveckling och test
  • Redaktionellt arbete för att skapa innehåll