Modern och molnbaserad it-infrastruktur

På dizparc har vi stor erfarenhet av att bygga eller sammanfläta flexibel infrastruktur som kan vara både ”on premise” och molnbaserad. Med stabila, skalbara lösningar ger vi våra kunder förutsättningar att snabbt anpassa sin IT-infrastruktur för nya behov och verksamhetsförändringar.

Verksamhetsförståelse skapar bättre infrastrukturlösning

Idag vet vi också att infrastruktur handlar om mycket mer än hård- och mjukvara. För att lyckas måste man förstå och utgå från verksamhetens behov, vilken information som hanteras och vilka processer som krävs för att hantera informationen rationellt och säkert? Det är också viktigare än någonsin att förstå vem som äger informationen? Hur ska den sparas och uppdateras? Vilka krav ställs på tillgänglighet? Vad säger lagar och regler? 

Erfarenhet, kompetens och engagemang

Oavsett om uppdraget är att avlasta eller erbjuda spetskompetens kan dizparc erbjuda medarbetare med lång erfarenhet, hög kompetens och ett kundfokus över det vanliga. Vi vet också att kunskapen hos våra kunder varierar. Oavsett vilka förkunskaper våra uppdragsgivare har lovar vi att aldrig gömma oss bakom ett tekniktungt resonemang utan istället se till och beskriva nyttan i vardagen.

Gemensamt för våra konsulter är att de alltid eftersträvar långa relationer. Vi vet att vägen dit går via väl utförda uppdrag och ett arbetssätt som bygger på närhet och engagemang. 

Vårt erbjudande inom infrastruktur omfattar bland annat:

  • Microsofts plattformar (Azure, Office 365 m.fl.)
  • Nätverk
  • Datakommunikation
  • Arbetsplatstjänster
  • Säkerhet
  • Produktförsörjning