<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Holmgrens bil

Holmgrens styrde om till molnet

man sitter i bil med händerna på ratten

En flytt till molnet kan erbjuda allt från enkelhet och flexibilitet till ökad säkerhet och lägre kostnad men resan dit kan vara utmanande. För Holmgrens Bil i Jönköping gick flytten smidigt och man kunde snabbt räkna hem många av fördelarna. Vi på Dizparc är glada och stolta över att ha varit del av deras molnresa.

Holmgrens Bil i Jönköping är inte vilken bilfirma som helst, det är snarare en institution och har varit ett naturligt förstahandsval för kunder runt Jönköping sedan 60-talet. Över tid har företaget vuxit till att idag vara ett av Sveriges största bilhandelsföretag med flera olika varumärken och anläggningar på många platser i södra Sverige.

Intresset för en molnresa väcktes hos Holmgrens när man såg fördelarna med en mer flexibel och standardiserad lösning som förenklar IT-driften och därmed både sparar pengar och medför ett leverantörsoberoende.

"- Tack vare flytten till molnet har vi på Holmgrens Bil tagit kontrollen över vår IT-drift utan att behöva investera i en egen serverhall. Dessutom med en större flexibilitet och snabbhet vid förändringar."

Daniel Hultman, CIO Holmgrens Bil

Projektet startade med en komplett kartläggning över den befintliga miljön. Under kartläggningen hittade Dizparc flera ställen där system och funktioner överlappade varandra. Detta resulterade i en grundlig städmanöver, tex kunde vissa funktioner avvecklas tillsammans med onödiga servrar och kapacitet. Det är mer vanligt än man tror att ”onödiga” och dubblerade funktioner blir ett resultat av uppköp av bolag, sammanslagningar av kontor osv. Det blir lätt något som ska fixas senare, men glöms bort och genererar onödig komplexitet och kostnad. En kartläggning ger grunden till standardisering vilken nästan alltid medför minskad kostnad.

På Holmgrens inleddes själva molnflytten med nyinstallation av samtlig program- och hårdvara i Azure, vilket utgör grunden till en kontrollerad och effektiv flytt. Resultatet blev att flytten i princip varken påverkade användare eller den dagliga verksamheten, allt flöt på utan avbrott.

”- Det enda avbrottet var egentligen när vi bytte brandvägg, då fick vi stänga ner en timme, men det kunde vi lätt göra en kväll.”

Fredrik Arnell, Nätverksspecialist Dizparc

"- Tack vare det iterativa arbetet, kompetenta resurser och en delaktig kund blev detta ett mönsterprojekt. Vi klarade både budget och tidsplan med marginal."

Kristofer Henning, Projektledare Dizparc

Molnresan blev ett framgångsrikt projekt där Holmgrens nådde önskat resultat inom både budget och tidsram. De främsta anledningarna till det lyckade resultatet var ett tätt samarbete med en involverad och aktiv kund, projektgruppen inkluderade både extern och intern personal. Under arbetes gång hölls regelbundna möten där aktiviteter planerades och uppdaterades löpande. Själva flytten utfördes på ett metodiskt sätt där man allteftersom förberedde, flyttade och testade/verifierade på ett iterativt sätt. Projektet prioriterades av kunden och fick företräde framför andra initiativ vilket var en framgångsfaktor i sig. Styrgruppen var aktiv och tillgänglig för projektledaren vilket innebar snabba beslut.

Resultatet för Holmgrens Bil är en effektiv och uppdaterad IT-miljö utan onödiga kostnader eller beroenden.

Vill du veta mer om projektet?

Tveka inte att ta en kontakt direkt eller via formuläret. 

Kontaktpersoner

Kristofer Henning

Dizparc Jönköping

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.