<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Artikel

Vad skiljer Red Team Operation från ett penetrationstest?

dima-pechurin-JUbjYFvCv00-unsplash

I cybersäkerhetens värld finns det flera olika sätt att identifiera sårbarheter samt testa och utvärdera cybersäkerhet. Två vanliga typer av tester är Red Team Operations och penetrationstester. Även om de båda är utformade för att identifiera svagheter i ert försvar så finns det några viktiga skillnader mellan dem. I den här artikel redogör vi för dessa samt vägleder hur ni skall tänka när ni väljer sätt att testa hela eller delar av er IT-miljö.

Först och främst, varför skall man testa?

Att testa verksamhetens cybersäkerhet har flera fördelar, där syftet är att identifiera brister så att ni kan förbättra ert skydd. Först och främst så ger ett test er fakta på hur det faktiskt ser ut, vilket är mycket bättre än förlita sig på en känsla av att ni har bra cybersäkerhet. För det andra så ger det er värdefulla input på var det finns sårbarheter i er IT-miljö. Detta kan vara sårbarheter i mjukvara men även felkonfigurationer orsakat av mänsklig faktor eller avsaknad av väsentliga säkerhetsfunktioner och processer m.m. Ett test är också ett mått på förtroende där ni som verksamhet kan bevisa att ni tar cybersäkerhet på allvar, något som ofta är uppskattat av kunder och leverantörer som samarbetar med er.

"Penetrationstestning är processen att skapa en detaljerad förståelse av risk genom att testa och utvärdera alla sårbarheter som finns i ett testobjekt"

Dizparc Secured

Vad är ett penetrationstest?

Ett penetrationstest är en process för att skapa en detaljerad riskförståelse genom att testa och utvärdera alla sårbarheter i ett testobjekt. Målet med ett pentest är att identifiera sårbarheter som skulle kunna utnyttjas av riktiga angripare. Penetrationstestare använder en mängd olika verktyg och tekniker för att identifiera sårbarheter och utvärdera risken i den specifika kontexten. Ett pentest är vanligtvis väldefinierat och avgränsat, där testaren följer en fördefinierad uppsättning kontrollpunkter och procedurer. Ni som organisation kommer troligen att arbeta nära testaren för att säkerställa effektivitet och att testet inte orsakar några störningar eller skador på era system eller i er verksamhet. Penetrationstestning kan utföras på allt från nätverk, applikationer eller klienter m.m.

jud-mackrill-R3jJvOSzjrk-unsplash

erbjudande

Ransomware Assessment

Vi hjälper er att testa om det finns risk för er verksamhet att bli utsatta för ransomware.

Vad är Red Team Operation?

Red Team Operation är en cybersäkerhetsövning riktad mot er verksamhet för att testa motståndskraften mot angrepp. Målet med en Red Team Operation är att identifiera sårbarheter och svagheter som kan utnyttjas av riktiga angripare. Ett Red Team består av ett team cybersäkerhetsexperter som använder en mängd olika taktiker, tekniker och procedurer (TTP) för att nå övningens mål, ofta domänadministratör.

Omfattningen av Red Team Operation är vanligtvis mycket bredare än ett penetrationstest där ett Red Team normalt har större frihet att använda kreativa metoder för att försöka ta sig förbi ert försvar. Exempelvis kan ett Red Team försöka få tillgång till er IT-miljö genom att använda social manipulation såsom phishing för att försöka få tillgång till känslig information eller system.

En viktig skillnad mellan Red Team Operation och ett penetrationstest är graden av kännedom och involvering från era resurser internt. I ett penetrationstest kommer testarna vanligtvis att arbeta nära er för att säkerställa effektivitet i arbetet. I Red Team Operation är målet att simulera en verklig attack så nära som möjligt, så största delen av er verksamhet är nödvändigtvis inte medvetna om att övningen sker överhuvud taget. Detta kan ge värdefulla insikter om hur er verksamhet skulle reagera på en riktig attack.

En annan viktig skillnad mellan Red Team Operation och ett penetrationstest är testets fokus. Medan ett penetrationstest är fokuserat på att identifiera sårbarheter i ett specifikt mål eller system, är Red Team Operation fokuserad på att identifiera svagheter i ert övergripande försvar. Detta inkluderar att utvärdera effektiviteten i policys, processer och kontroller, såväl som er förmåga att upptäcka och reagera på en verklig attack.

Vilken ska ni välja?

Att besluta om ni ska utföra ett penetrationstest eller Red Team Operation beror på flera faktorer. Er verksamhets storlek och komplexitet, risknivån kopplat till ett potentiellt intrång samt verksamhetens övergripande säkerhetsstrategi är faktorer att ta i beaktande. Ett penetrationstest kan vara ett bra alternativ för verksamheter som vill bedöma säkerheten i ett specifikt system eller applikation och Red Team Operation när ni vill bedöma helheten inklusive effektiviteten i processer och upptäckandeförmåga.

Vill ni ha expertråd för hur ni skall lägga upp cybersäkerhetstester i er verksamhet? Tveka inte att ta kontakt med oss så bokar vi ett möte och tar fram ett förslag som passar just er verksamhet.

Kontakt

christoffer widjeback

Christoffer Widjeback

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.