<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ransomware Assessment

Utifrån-och-in-testa er motståndskraft mot ransomware.

R3jJvOSzjrk

Ransomware har seglat upp som den just nu största digitala affärsrisken för de flesta företag. Är du inte en myndighet eller annan typ av verksamhet som sitter på känslig information, så är det troligen till och med den största digitala affärsrisken. 

För att få ett ordentligt grepp på vad ni som organisation behöver vidta för åtgärder för att vara motståndskraftiga mot ransomware, så behöver ni bygga ett skydd som adresserar hotaktörens modus operandi - dvs. de cyberkriminellas tillvägagångssätt vid angrepp.

Vad är Ransomware Assessment?

Ransomware Assessment är en paketerad projektleverans där vi utifrån-och-in utvärderar möjliga angreppsvägar mot er verksamhet, precis på samma sätt som hotaktören skulle göra. Vi hjälper er att förstå hur bra ni står er mot ransomware-angrepp just nu, var i kedjan ni är som mest sårbara samt vilka åtgärder ni behöver vidta för att bygga en bra motståndskraft mot cyberkriminell verksamhet.

Hur går det till?

Upplägget bygger på att vi utför en serie tester mot er externa miljö som i detalj kommer identifiera sårbarheter. I tillägg till detta så analyserar vi även ert sociala fotavtryck och bedömer hur detta skulle kunna utnyttjas för exempelvis phishing. Resultatet av detta tar vi med oss till en gemensam workshop där vi med hjälp av intervjuer skapar oss en bild av hur ert skydd ser ut på det interna nätverket. Outputen från detta blir en riskbedömning i tio olika kategorier som i sin helhet bedömer hur stor risk det är att verksamheten kan bli angripen. Självklart får ni en detaljerad bild över funna brister som bör åtgärdas.

Metoden är väldigt effektiv eftersom vi kombinerar tester med intervjuer, detta gör att vi kan skala bort onödiga testmoment som är kostnadsdrivande och i stället snabbt ger er ett utgångsläge för fortsatt cybersäkerhetsarbete.

Leveransen innehåller:

  • Identifierar brister i externt exponerade tjänster
  • Analys av socialt fotavtryck
  • Sammanställning av alla exponerade tjänster
  • Sammanställning av sårbarheter
  • Intervjuer för att förstå er IT-miljö
  • Simulerade attack-scenarion
  • Förbättringsrekommendationer
  • Samlad riskbedömning
Är du intresserad av hur stor motståndskraft ni har mot ransomware? Tveka inte att ta kontakt med oss!

Kontaktpersoner

christoffer-widjeback

Christoffer Widjeback

Dizparc Secured

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.