<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Business Intelligence

Snabba korrekta och datadrivna beslut

Vår smarta Business Intelligence-paketering hjälper dig att skapa en datadriven företagskultur.

Dags att nyttja den fulla potentialen i din data?

Vår Business Intelligence-paketering kortar startsträckan till att jobba mer datadrivet och förser dig och kollegorna med insikter och beslutsunderlag. Lösningen bygger på världsledande och användarcentrerade plattformen Power BI och är primärt framtagen för Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidigare NAV) men kan kopplas även mot andra affärssystem eller system som produktionssystem och lönesystem.

Fristående moduler med färdiga standardrapporter

Välj en komplett moduluppsättning för automatiska synergier mellan Försäljning, Ekonomi, Inköp, Lager och Produktion eller jobba med separata moduler som passar just din verksamhets behov.

Försäljningsmodul

Försäljningsmodulen ger dig en direkt bild av rapporter kopplat till orderstock, orderingång och utfall av fakturering.

Ekonomimodul

Ekonomimodulen ger dig dynamiska rapporter för balans- och resultaträkning, kassaflödesanalys och kund- och leverantörsreskontra.

Inköpsmodul (under utveckling)

Inköpsmodulen ger dig möjlighet till uppföljning och kontroll av inköpsnivåer, öppna ordrar, leveranser etc.

Lagermodul (under utveckling)

Lagermodulen ger dig en bra överblick över hur snabbt du omsätter ditt lager, vilka produkter som är hyllvärmare etc.

Produktionsmodul (under utveckling)

Produktionsmodulen ger dig möjlighet att följa upp produktionen och produktionseffektiviteten i realtid.

DEMO

Exempelrapport i Power BI

Boka en kostnadsfri workshop

Under en timmes digital workshop gör vi en analys av din organisations behov, diskuterar uppföljning och rapportering och identifierar möjliga lösningar. Fyll i i kontaktformuläret så återkommer vi för tidsbokning.

 

Kontakta oss

Kontaktperson

Stefan Lundström

Teamchef Digitala Insikter Umeå