<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

NORRA SKOG

En medlemsapp som hjälper användaren att se både skogen och alla träd

mobilapp i skog

Efter en lyckad leverans av en digital handelsplats till skogsägare fick Dizparcs team i Umeå fortsatt förtroende att utveckla ytterligare en lösning för Norra Skog. Den här gången i form av en medlemsapp med fokus på att ge medlemmarna en snabb och smidig överblick över sina skogsfastigheter, sitt bestånd och planerade uppdrag. 

Innan Dizparcs och Norra Skogs vägar möttes fanns en app redan på plats som sedan lanseringen på många sätt kraftigt underlättat administrationen både för skogsägare och Norra Skog. Istället för att göra stora pappersutskick möjliggör apptekniken visualisering av information från ett stort antal datakällor i digital och betydligt smidigare form. 

Den gamla appen började att få några år på nacken och var i behov av en uppgradering. Dizparcs team fick i uppdrag att ta ett helhetsgrepp och leverera både UX/Design, projekt- och testledning samt utveckling.

“Vi letade efter en lokal leverantör med förmågan att ta ett helhetsgrepp om leveransen, från bygget av en ny lösning hela vägen in i löpande förvaltning. Dizparcs team svarade upp mot alla krav och har skapat en modern medlemsapp som både är enklare och billigare att vidareutveckla och förvalta än vår tidigare. Projektet har präglats av kvalité och god kommunikation hela vägen och det är extra positivt och underlättar att teamet finns i samma stad och snabbt kan svänga förbi för ett möte”, berättar Johan Wiklund, Ansvarig för Digitalisering och nya affärsmodeller på Norra Skog.

Ett första steg i projektet blev att bygga om appen från att vara en native app med två kodbaser till en cross platform app med endast en kodbas på ramverket Ionic. I samband med ombyggnationen utvecklades en hel del ny funktionalitet för att bättre möta användarnas önskemål och behov. Exempelvis har appens kartmotor bytts ut till en lösning som möjliggör fler kartlager med möjlighet att nu också visa användaren information om bland annat skogens höjd samt markens struktur och fuktighet. Mängden information som kan visas i appen har också utökats och nu kan Norra Skogs medlemmar exempelvis se mer fullständig information kopplad till sina skogsägarplaner.

"Vi letade efter en lokal leverantör med förmågan att ta ett helhetsgrepp om leveransen, från bygget av en ny lösning hela vägen in i löpande förvaltning. Dizparcs team svarade upp mot alla krav och har skapat en modern medlemsapp som både är enklare och billigare att vidareutveckla och förvalta än vår tidigare."

Johan Wiklund, Ansvarig för Digitalisering och nya affärsmodeller på Norra Skog

“Det som vi framförallt gjort inom ramen för uppgraderingen är att lägga en bättre teknisk grund för vidareutveckling än den gamla appen hade. Att ha allt i en och samma kodbas underlättar och skapar stora fördelar för Norra Skog i den fortsatta utvecklingen av sin app och även av andra digitala kanaler som kan dela samma funktionalitet. I samband med utvecklingen har vi också sett över API:er och autentiseringsmetoder för att skapa ett ännu säkrare sätt att skicka och hantera data i appen”, berättar Peter Adolfsson på Dizparcs Umeåkontor.

Någon brist på framtidsplaner råder inte för Norra Skogs medlemsapp och det finns ett antal spännande initiativ som väntar runt hörnet. Den kodbas som används i appens kartfunktion kommer exempelvis på sikt att kunna återanvändas även på webbplatsen.

"Att ha allt i en och samma kodbas underlättar och skapar stora fördelar för Norra Skog i den fortsatta utvecklingen av sin app och även av andra digitala kanaler som kan dela samma funktionalitet."

Peter Adolfsson, Dizparc

Vill du veta mer om projektet?

Varmt välkommen att ta en kontakt med oss så berättar vi gärna mer.

Kontaktpersoner

Anna Nabb

Dizparc Umeå

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.