Digital marknadsföring

– träffsäkert och kostnadseffektivt

På dizparc hjälper vi små och medelstora företag se möjligheterna att använda digitala verktyg i sin marknadsföring. Istället för att, på traditionellt vis, tränga sig på eller avbryta sig till mottagarnas uppmärksamhet skapar vi träffsäker och kostnadseffektiv kommunikation som förtjänar mottagarens intresse.

Digital marknadsföring formad efter kunders köpresa

Med en personlig marknadsföringsmetod och utgångspunkt i vår kunds målgrupper paketerar och formulerar vi budskap och innehåll för rätt kanal i relevanta sammanhang. En central del i digital marknadsföring är att optimera innehållet på webben för att attrahera fler och rätt kunder. Genom att definiera och förstå målgruppen skapas helt nya möjligheter att anpassa innehållet utifrån kundens behov och intressen. Rätt utfört handlar det om att intressera och beröra, för att i förlängningen få mottagarna att agera och identifiera sig med varumärket.

Metoden vi arbetar med kallas inbound marketing och fokuserar till stor del på att utbilda och hjälpa kunden genom att skapa relevant information om olika problemställningar. I nästa steg kommunicerar man sina produkter eller tjänster, när kunden förstår värdet. Det bidrar till en långsiktigt lönsam marknadsföring, bättre kundrelationer och högre försäljning.

Koppla samman sälj, marknad och kundservice

Genom att använda digitala marknadsföringsverktyg skapas också helt nya möjligheter att koppla samman sälj, marknad och kundservice. Det innebär bland annat att resultat och kundupplevelse blir synligt på ett helt annat sätt, exempelvis med olika slags statistik via en dashboard.

Den här typen av lösningar har tidigare ofta varit förbehållet stora företag med stora budgetar. Idag behöver det inte vara så. På dizparc vet vi hur man skapar smarta och effektiva lösningar utan man har en egen resursstark marknadsavdelning med stor budget.