Stark tillväxt för dizparc i Växjö

I dagens digitala omvärld så är det än viktigare för företag att förstå och anpassa sig och sina tjänster efter ändrade förutsättningar och kundbehov. En snabb och tydlig kommunikation på dagens digitala plattformar är viktigt för en framgångsrik kunddialog. dizparc bidrar till företagens utveckling genom bland annat digitala strategier och rådgivning, samt skapar de lösningar som behövs för att möta kundernas behov.

Sedan startar för drygt ett år sedan har dizparc i Växjö vuxit från två till arton medarbetare med kompetens inom bland annat rådgivning, strategier, digitala plattformar, webb- och apputveckling.

”Vi är väldigt glada över den utveckling vi haft på dizparc i Växjö. Vi ser att det finns en tydlig efterfrågan och ett stort behov av de tjänster vi erbjuder”
berättar Martin Tiinus, dizparc.

Trots en mycket stark start av verksamheten så är ambitionerna fortsatt höga. Under fjärde kvartalet 2019 räknar man med att rekrytera minst ytterligare fem kollegor för att under 2020 spänna bågen ytterligare och bli minst 30 medarbetare.

”Vår ambition är en fortsatt kraftig tillväxt för att ta en ledande position på Växjömarknaden. Vi verkar i en företagstät region där intresset för nya digitala lösningar är stort, man vill ligga i framkant av utvecklingen. Här vill vi finnas med och bidra”
avslutar Fredrik Alserin, dizparc.

Växjö 5 november, 2019

Camilla Erixon

Mediakontakter