dizparc löste tuff praktikperiod för högskolestudenter

På dizparc anser vi det vara så värdefullt att ha praktikanter hos oss att vi gjorde anpassningar av arbetsmiljön, för att ha möjlighet att ta emot praktikanterna som planerat och samtidigt följa folkhälsomyndighetens direktiv.

Studenterna på Jönköping University är kompetenta och därmed värdefulla att ha som praktikanter och att anställa efter studierna. Vi vill inte missa chansen att få kontakt med dem och att lära dem mer om näringslivet.
Berättar Viktor Sjögren, dizparc.

Olika företag har löst den rådande situationen olika. Några har varit tvungna att ställa in den planerade praktiken helt och hållet. Andra företag har valt att skjuta fram praktikperioden eller låta studenterna jobba på distans. Efter en tuff tid med distansstudier har en praktik på plats betytt extra mycket för de studenter som fått den möjligheten.

För studenterna är det alltid värdefullt att få komma ut i näringslivet på praktik, men i det här fallet har studenterna som kunnat göra sin praktik på plats uppskattat det extra mycket.
Berättar Sonny Johansson, progammansvarig, Jönköping University

1
Vit zoom ikon