<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kontinuerligt säkerhetsarbete

En proaktiv och dynamisk tjänst som kontinuerligt förbättrar 
er IT-säkerhet

Kontinuerligt säkerhetsarbete är en tjänst framtagen i syfte att ständigt förbättra IT-säkerheten hos våra kunder. Genom en strategisk plan för regelbundet arbete och kvartalsvisa uppföljningar arbetar våra erfarna konsulter tillsammans med er för att identifiera, åtgärda och rekommendera lösningar för att täppa till säkerhetshål och sårbarheter i er IT-miljö.

dizparc-safe-space-icon-3

En viktig försäkring för din verksamhet

Att investera i sin IT-säkerhet och arbeta proaktivt för att förebygga cyberattacker är en av vår tids viktigaste försäkringar för din verksamhet. Med den här tjänsten ser vi till att ni prioriterar rätt, lägger resurser på rätt saker och att er IT-säkerhet säkerställs och kontinuerligt förbättras.

Magnifying Glass

Säkerhetsanalys

Regelbunden och grundlig analys 
 av er IT-miljö för att identifiera 
 potentiella säkerhetshot.

Rocket

Proaktivt arbete

Våra konsulter utför kontinuerligt arbete, ofta ett par timmar i veckan hos er, för att säkerställa att samtliga säkerhetsåtgärder hålls aktuella och effektiva.

Scale Icon

Rekommendationer

Vi tar fram skräddarsydda rekommendationer baserade på upptäckta sårbarheter och senaste branschstandarder.

Hand

Kvartalsvisa uppföljningar

Vi har regelbundna möten tillsammans för att rapportera framsteg, diskutera nya utmaningar och säkerställa kontinuerlig förbättring.

Grow

Åtgärdsplaner

Utveckling av effektiva åtgärdsplaner för att adressera och eliminera identifierade säkerhetshot.

"Med tjänsten Kontinuerligt säkerhetsarbete blir vi på Dizparc en strategisk och långsiktig säkerhetspartner för företag och organisationer som vill säkerställa en hög säkerhetsnivå inom sin IT-miljö. Att arbeta proaktivt är bland det viktigaste man kan göra för att skydda sig mot potentiella cybersäkerhetsincidenter och hot"

Torbjörn Persson, Dizparc Linköping

En säker investering

Stärkt IT-säkerhet

Genom att kontinuerligt adressera era säkerhetsutmaningar säkerställer tjänsten att er IT-miljö förblir robost mot hot.

Skalbar och Flexibel

Tjänsten anpassas utefter era unika behov och kan skalas upp eller ner beroende på förändringar i er verksamhet.

Expertis tillgänglig

Ni får tillgång till vårt team av erfarna säkerhetsexperter som arbetar sida vid sida med ert interna team.

Förebyggande snarare än reaktivt

Arbetet vi utför görs i förberedande och förebyggande syfte så att ni står rustade mot eventuella säkerhetsincidenter.

Kostnadseffektivt

Genom att kontinuerligt arbeta förebyggande med er IT-säkerhet kan ni reducera kostnader relaterade till driftstörningar och säkerhetsincidenter. Ni betalar lite i taget och bygger upp ett bra skydd istället för enorma summor om en incident inträffar.

Förbättrad compliance

I tjänsten ingår dessutom att vi hjälper er att uppfylla lagkrav och standarder inom IT-säkerhet och förbättrar er compliance.

dizparc-safe-space-icon-2

Redo att säkra upp

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kring hur vi kan hjälpa er att kontinuerligt förbättra säkerheten i er IT-miljö.

Kontaktpersoner

Kasper Jareblad

Dizparc Linköping

Torbjörn Persson

Dizparc Linköping

Dizparc Linköping

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information om Kontinuerligt Säkerhetsarbete!