<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Säkerhet

Kunskap är bästa skyddet.

rostigt lås

Hoten mot företags IT-system har aldrig varit större än nu. Attackerna blir fler samtidigt som de förfinas och är allt svårare att skydda sig mot

Förlorad eller stulen information och IT-tjänster som är otillgängliga kan leda till stora förluster, både i tid och pengar. Lägg därtill risken för ett minskat förtroende och skadat varumärke. Utvecklingen drivs samtidigt på av allt hårdare krav och lagar kring informationshantering.

I många fall upplevs IT-säkerhet som ett omöjligt pussel där resurserna inte matchar hotbilden. Vi erbjuder en förlängd arm där vi hjälper till att identifiera hot och arbeta proaktivt med IT-säkerhet. Om olyckan är framme kan vi snabbt svara på uppkomna händelser och angrepp.

På Dizparc vet vi att tekniska verktyg, kunskap och utbildning gör det möjligt att säkerställa en hög IT-säkerhet både i små och stora organisationer. Givetvis anpassad för att möta särskilda krav och förändringar över tid.

Kontaktpersoner

Eva Elwing

Dizparc Jönköping

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.