<img height="1" width="1" style="display: none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2415267652073743&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Pressrelease

Dizparc förvärvar Everest Business Solutions och etablerar sig i Göteborg

mount everest i solnedgång

Dizparc fortsätter sin tillväxt och förvärvar Everest Business Solutions. Genom förvärvet stärker Dizparc sitt verksamhetsnära erbjudande, Everest är ytterligare en bit i Dizparcs strategi att stödja den svenska SME-marknaden i att förverkliga sin digitala potential. Samtidigt innebär förvärvet att Dizparc etablerar sig i Göteborg.

Dagens företag står inför nya utmaningar i och med digitaliseringens intåg, gårdagens affärslogik fungerar inte på samma sätt idag. I vår allt mer digitaliserade omvärld kommer affärssystemet utan tvekan att spela en viktig roll om företagen skall vara fortsatt konkurrenskraftiga. Genom att utveckla användningen av sitt affärssystem kan företag förbättra sina beslutsunderlag och bli än mer konkurrenskraftiga.

”- Genom förvärvet av Everest stärker Dizparc sin position som en av Sveriges ledande leverantörer av digitala lösningar till små- och medelstora företag och organisationer. Att få stöd i sin utveckling och därigenom vara fortsatt konkurrenskraftiga är viktigt för våra kunder. Everest kommer att bidra med ett gediget kunnande inom Business Central, vilket kommer att bidra positivt till Dizparc och Dizparcs kunders utveckling. Genom Everest så etablerar sig Dizparc också i Göteborg, en strategiskt viktig geografi för oss.”

Andreas Blåeldh, VD Dizparc

Everest besitter en mycket hög verksamhetskompetens i kombination med en gedigen erfarenhet och kunnande om affärssystemet Business Central. Deras affärsmodell där de arbetar nära sina kunder över tid och bidrar till deras utveckling över tid ligger nära Dizparcs, vilket gör att man ser tydliga synergier och samverkansmöjligheter tillsammans. Everest har idag närmare 25 medarbetare, och bland kunderna kan nämnas Vagabond, Kicks och Adapteo.

”- När vi träffade Dizparc så kände vi snabbt att vi delade samma värderingar och synen på utveckling av såväl kunder som företag. Genom Dizparc får Everest tillgång till stor kompetens och erfarenhet om hur man utvecklar ett företag att ta nästa steg på sin utvecklingsresa, något vi på Everest ser fram emot att göra tillsammans med Dizparc. Att den bredd som Dizparc har i from av kompetens och erbjudande också kommer att komma våra kunder till gagn ser vi som något väldigt positivt.”

Jonas Carlberg, Everest

Kontaktpersoner

Andreas Blåeldh

VD, Dizparc

Jonas Carlberg

Everest

Låt oss ta en kaffe

Ta en kontakt så hör vi av oss.